מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

ירחון

פירוש

כּתַב-עֵת היוצא לָאור אַחת לחודֶש: יַרחון רפואי

אנגלית: monthly magazine

המילה הזאת חודשה בתקופת "תחיית הלשון". בואו להכיר עוד מילים שחודשו אז

ירחון דקדוק


[ש"ע; ז'; יַרחון-, יַרחונים, יַרחונֵי-, יַרחונו] <ירח>

ירחון ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך ירחון

ירחון אטימולוגיה

מהבסיס יֶרַח <ירח (במשמעות חודש) והסיומת ~וֹן. משקל האופייני לדברי דפוס שונים. (כגון, עיתון, שבועון) (מחידושי יוסף קלאוזנר)

ירחון נרדפות וניגודים

יַרחון (תוצאה דומה)
ז'וּרנָל , כּתַב עֵת , עיתון , תקוּפון [שדה סמנטי: עיתון]

ירחון חריזה

אִבְחון, גָחון, הולִיכון, חִנְחון, טָחון, צָחון, רָכון, שִבְחון, שָחון, שָכון, בָחון, בִיטָחון, הלִיכון, חון, חִיסָכון, טְרִיפְטִיכון, יָחון, יַרְחון, לִבְחון, לִגְחון, לָחון, לִטְחון, מונָחון, מִטבָחון, מָכון, מַעַרְכון, נִיצָחון, נָכון, מַפוחון, סֵרָחון, פַחון, פִיכָחון, פִיקָחון, פִתְחון, קִימָחון, קַרְחון, שְטִיחון, שִׂיחון, שִיכָחון, תַארִיכון, תִיכון, בִדָחון, בִחון, אבַטִיחון, גִיחון, בגָחון, בִטָחון, גַמְחון, בידָחון, ביחון, ביטָחון, אֶקְדָחון, לִבחון, לגחון, לבחון, מוחון, מִטְבָחון, מִלְחון, לִצחון, מִתָחון, מִקְלְחון, לטחון, מחון, מיתָחון, סֵירָחון, צִחָחון, צִמְחון, פִצָחון, צְרִיחון, ציחָחון, פִכָחון, פִקָחון, פיכָחון, פיצָחון, פיקחון, שיכָחון, שִטְחון, שִכָחון, שִׂיחון, זִרְחון, נִצָחון, ניצָחון, רִחון, ריחון, קִמָחון, קִשָחון, קימָחון, פרחון, אֵזור ביטָחון, אַף לָהֶם וְלא יְרִיחון, דו יַרְחון, בור ביטָחון, אֶמצְעֵי ביטָחון, חגורַת ביטָחון, חדַר ביטָחון, טוַוח ביטָחון, טוחֵן קֶמַח טָחון, כוחות הביטָחון, מועֶצֶת הביטָחון, מִשׂרַד הביטָחון, מַנעול ביטָחון, סיכַת ביטָחון, פִצצַת סֵירָחון, פִצצַת סירָחון, שֵירות ביטָחון, תַהלוכַת ניצָחון, שַעַר ניצָחון, רֶכֶב ביטָחון, קצֵה הקַרחון, קצין ביטָחון, מִטְעָן גָחון, קְצֵה הַקַרְחון

להרחבה ראה:
און, נאון, בונבון, ארנבון, אפיגון, פנטגון, אבדון, אוזון, אזבסטון, מרתון, אביון, אוסטרקון, אורלון, אגמון, גנון, אלכסון, אצבעון, פצפון, אלפון, טלפון, חיצון, לקסיקון, אווירון, אמפיתאטרון, אידשון

ירחון פרוש | ירחון פירוש | ירחון מילון | ירחון הגדרה מילונית | ירחון מילון עברי | ירחון מילון אנציקלופדי | ירחון אנציקלופדיה | ירחון תרגום
ירחון פירוש השם | ירחון פירוש המילה | ירחון משמעות המילה | ירחון ביטויים | ירחון דקדוק | ירחון לשון | ירחון ניבים | ירחון אטימולוגיה
ירחון מילים נרדפות | ירחון ניגודים | ירחון חריזה | ירחון חרוזים | ירחון צירופים | ירחון פתגמים | ירחון ניבים | ירחון תחביר
ירחון ביטויים | ירחון ציטוטים | ירחון ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications