מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

בוחן

פירוש

1. המטיל מִבחָן, העורך בחינה על חומר שנלמד, על מצב מכונות וכד': הבוחן שמר לבל יעתיקו התלמידים זה מזה;
2. פקיד ביקורת. במשרדי רואי חשבון נהוג דירוג של פקידי הביקורת בכמה רמות. בדרך כלל, פקידי הביקורת שאינם שותפים מדורגים בארבע דרגות: מנהל ביקורת, בוחן ראשי, בוחן ועוזר. (ראה: רואה חשבון בכיר).
3. בביטוח חיים, כינוי לחתם זוטר או לעורך פוליסות
4. עובד משרד המפקח על הביטוח הבודק את הדוחות הכספיים של מבטח כדי לבחון אם הם מתאימים להוראות החוק.
examiner, tester

בוחן דקדוק


[ש"ע; בּוחֶנֶת, בּוחנים, בּוחנות] <בחן>

בוחן ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך בוחן

בוחן אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך בוחן

בוחן נרדפות וניגודים

בּוחֵן
[ש"ע]
1. אינסְפֶּקטור , בַּדָק , טֶסטֶר , צֶנזור [שדה סמנטי: צנזורה]

2.
[פ'] אומֵד, בַּדקָני, בּודֵק, בּוהֶה, בּוחֵר, בּורֵר, בֶּחָן, בָּר, דורֵש, דָן, דַקדְקָני, חוקֵר, טועֵם, לומֵד, מאַמֵד, מֵבין, מודֵד, מנַסֶה, מעַיֵין, מַעריך, מפַקֵחַ, מַשגיחַ, משַעֵר, מִתבּונֵן, מִתעַמֵק, סוקֵר, עורֵך מֶחקָר, פּוקֵד, צורֵף, שואֵל, שוקֵל, בּודֵק (בַּדקָני), בּולֵש, מאַבחֵן, מבָרֵר, מגַשֵש, מחַטֵט, מחַפֵּשׂ, מִסתַכֵּל, מרַגֵל, מרַחרֵחַ, מַשקיף, סורֵק [שדה סמנטי: בּחינה] | ניגודים: מִתעַלֵם

בוחן חריזה

לא נמצאה חריזה לערך בוחן


בוחן פרוש | בוחן פירוש | בוחן מילון | בוחן הגדרה מילונית | בוחן מילון עברי | בוחן מילון אנציקלופדי | בוחן אנציקלופדיה | בוחן תרגום
בוחן פירוש השם | בוחן פירוש המילה | בוחן משמעות המילה | בוחן ביטויים | בוחן דקדוק | בוחן לשון | בוחן ניבים | בוחן אטימולוגיה
בוחן מילים נרדפות | בוחן ניגודים | בוחן חריזה | בוחן חרוזים | בוחן צירופים | בוחן פתגמים | בוחן ניבים | בוחן תחביר
בוחן ביטויים | בוחן ציטוטים | בוחן ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications