מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

חנוכה

פירוש
חנוּכּה, חֲנֻכָּה [תמ]

1. [תמ] חג בן שמונה ימים (מכ"ה בכסלו ואילך) לזכר חנוכת בית המקדש בימי החשמונאים ולזכר נס פך השמן. מדליקים בו נרות המוצבים בחנוכייה. בלילה הראשון נר אחד, ומוסיפים נר בכל יום: מעשה וגזרוּ תענית בַחנוּכּה בלוד (תוספתא תענית ב, ו); וימים אלו הם הנקראים חנוּכּה והן אסורים בהספד ותענית כימי הפורים (רמב"ם הלכות חנוכה ג, ג)
2. [תנ] חינוך, עריכת מסיבה או טקס לכבוד תחילת שימוש בבית או מפעל; הקדשת דבר לתפקידו: נשיא אחד ליום יקריבוּ את קרבנם לחנכַּת המזבח (במדבר ז, 11); שהיתה חנוּכַּת המזבח, ולא הקריבו כבש בבוקר (תוספתא מנחות ד, ד); לכן התנדבוּ בחנוּכַּת הבית תחלה (רש"י שמות לב, 27)

חנוכה דקדוק


[ש"ע; נ'; חנוּכַּת-, חנוּכָּתו] <חנך>

חנוכה ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך חנוכה

חנוכה אטימולוגיה

<חנך> במשמעות התחלה; שֵם הפּעוּלה של חונֵך, הקשור במקרא למִבנים

חנוכה נרדפות וניגודים


חנוכה חריזה

אבוכה, הדוכה, הוכה, הַתווכה, דמוכה, בַארוכה, דעוכה, הפוכה, דרוכה, ברוכה, ארוכה, חוכה, חסוכה, חתוכה, חשוכה, חנוכה, חרוכה, כרוכה, לוכה, מחוכה, לחוכה, מסוכה, מעוכה, משוכה, סבוכה, סוכה, סכוכה, סמוכה, סרוכה, פתוכה, פרוכה, ערוכה, שדוכה, תמוכה, שפוכה, שׂוכה, שׂרוכה, זוכה, זכוכה, זעוכה, נדוכה, נבוכה, נוכה, נידוכה, נָסוכה, נמוכה, נתוכה, נשוכה, רבוכה, דבוקה, בדוקה, הדוקה, אדוקה, אבוקה, בהוקה, דחוקה, דַווקה, דלוקה, בלוקה, בתוקה, בזוקה, אזוקה, בקוקה, חבוקה, חוקה, חלוקה, חשוקה, חנוקה, חרוקה, חקוקה, יצוקה, ירוקה, להוקה, מחוקה, מלוקה, מצוקה, מתוקה, מרוקה, לקוקה, סדוקה, סמוקה, סרוקה, עלוקה, צלוקה, עמוקה, צמוקה, פסוקה, עסוקה, עשוקה, עתוקה, פרוקה, פקוקה, שבוקה, שחוקה, שיקוקה, שלוקה, תַעֲתוקה, שתוקה, שנוקה, שרוקה, זרוקה, זקוקה, נבוקה, נוקה, ניצוקה, ניזוקה, נתוקה, נשוקה, נקוקה, רַוָוקה, רחוקה, רסוקה, רתוקה, רקוקה, אדָמה חרוכה, הִתלַבשות הפוכה, אַדיר בִמלוכה, דַעתו ארוכה, דמֵי חנוכה, בֵית מלוכה, בִרכַת הסוכה, בִרכַת נֵר חנוכה, בָא בִמבוכה, דרושה נשימה ארוכה, חֵמה שפוכה, יָד ארוכה, כיסֵא המלוכה, מַעלֶה ארוכה, מָעות של חנוכה, לָשון ארוכה, עולֶה עַל כֵס המלוכה, עולֶה על כֵס המלוכה, עיר מלוכה, פירָמידה הפוכה, שָעה ארוכה, תנועה ארוכה, זאת חנוכה, נֵר חנוכה, נשימה ארוכה, רוחַ נמוכה, אות מצוקה, אַנשֵי חלוקה, אַרצות המצוקה, הַרֶשֶת הַעמוקה, בֵיצה שלוקה, בַר חלוקה, הלָכה פסוקה, בנייה ירוקה, אפונה ירוקה, השָעה דחוקה, חגורָה ירוקה, כַף מחוקה, לִשכַת שֵירות התַעסוקה, לַחמָנית מתוקה, מידה מחוקה, סגולה בדוקה, שֵינה מתוקה, שֵירות התַעסוקה, שֵירות תַעסוקה, שַמֶנֶת מתוקה, שכונַת מצוקה, שמועה רחוקה, שעועית ירוקה, ריאה ירוקה, רשת עמוקה, לאו דווקא, תַעשִׂיות ינוקא


חנכה פרוש | חנכה פירוש | חנכה מילון | חנכה הגדרה מילונית | חנכה מילון עברי | חנכה מילון אנציקלופדי | חנכה אנציקלופדיה | חנכה תרגום
חנכה פירוש השם | חנכה פירוש המילה | חנכה משמעות המילה | חנכה ביטויים | חנכה דקדוק | חנכה לשון | חנכה ניבים | חנכה אטימולוגיה
חנכה מילים נרדפות | חנכה ניגודים | חנכה חריזה | חנכה חרוזים | חנכה צירופים | חנכה פתגמים | חנכה ניבים | חנכה תחביר
חנכה ביטויים | חנכה ציטוטים | חנכה ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications