מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

מחיר

פירוש

1. [תנ] עֵרך דָבר בכֶסף: אתנה לך כסף מחיר זה (מלכים א' כא, 2)
2. [תנ] תמוּרה על סחורה: למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה (משלי יז, 16); הקונה ביקש לדעת מה מחירו של הכד
3. [תנ] שָׂכָר, תשלוּם: וכוהניה במחיר יורו (מיכה ג, 11)
4. [עח] עונש, ויתור שאדם נדרש לעשות תמורת עניין מסוים
5. [עח] נתינה, הקרבה כדי להשיג דבר-מה: היעדר פרטיות ורכילות בעיתונים - זה המחיר שמשלמים אנשים מפורסמים
6. [תנ] תמורה כספית, תשלום, שווי מחיר השוק: "אתְּנָה לָך כסף מחיר זה" (מלכים א' כא, 2)
7. [תנ] מונח המשמש לעתים במקום המונח עלות (הגם שלמעשה משמעותם שונה) (ראו: עלות)
אנגלית: price

מחיר דקדוק


[ש"ע; ז'; מחיר-, מחירים, מחירֵי-, מחירו] <מחר>

מחיר ניבים וצירופים


מחיר אטימולוגיה

מאכדית: מהירו (mahiru) שפירושה ערך ותמורה. אכדית היא שפה שמית ששימשה במסופוטמיה בשנים 2300 עד 500 לפה"ס והחליפה את השומרית כלשון היום-יומית של האזור. לעתים האכדית נקראת בבלית-אשורית משום שיש לשפה שני דיאלקטים, אבל ההבדל ביניהם זעום המילים מְחִיר ומְכִירָה קרובות זו לזו בתודעתם של רבים: שתיהן קשורות לתשלום ולמסחר, ובהגייה הישראלית הרווחת – אשר איננה מבחינה בין ח' ל־כ' רפה – הן נשמעות שייכות לשורש אחד. ואולם לפי הדעה המקובלת במחקר הדמיון בין המילים האלה מקרי בלבד. את שתיהן ירשנו מן האכדית, וגם שם מדובר במילים שונות: המילה מְחִיר התגלגלה מן המילה 'מהירו' ואילו הפועל מָכַר קשור למילה 'מקוורו' המציינת רכוש. (מפרסומי האקדמיה ללשון)

מחיר נרדפות וניגודים


מחיר חריזה

אַעכִיר, אַצְחִיר, אַשְחִיר, בָחִיר, בָכִיר, הֶעכִיר, הִצְחִיר, הִשְחִיר, חִיר, חָכִיר, יַעכִיר, יַצְחִיר, יַשְחִיר, לְהַעכִיר, לְהַצְחִיר, לְהַשְחִיר, מַאחִיר, מְחִיר, מַעכִיר, מַצְחִיר, מַשְחִיר, נָחִיר, נַעכִיר, נַצְחִיר, נַשְחִיר, סָחִיר, עָכִיר, שָׂכִיר, תַמְחִיר, תַעכִיר, תַצְחִיר, תַשְחִיר, הִצחיר, הִשחיר, הֶאחיר, יַאחיר, יַצחיר, יַשחיר, להַאחיר, להַצחיר, להַשחיר, נְחִיר, אוהֵב מְחִיר, אַל תָמִיר אוהֵב בִמְחִיר, הַצָעַת מחיר, בכָל מחיר, מַעלֶה את המחיר

להרחבה ראה:
בהיר, אביר, אוויר, בגיר, אדיר, גזיר, בחיר, מותיר, בכּיר, אמיר, ניר, אסיר, בעיר, ומפיר, כפיר, בציר, זמריר, חמשיר


מחיר פרוש | מחיר פירוש | מחיר מילון | מחיר הגדרה מילונית | מחיר מילון עברי | מחיר מילון אנציקלופדי | מחיר אנציקלופדיה | מחיר תרגום
מחיר פירוש השם | מחיר פירוש המילה | מחיר משמעות המילה | מחיר ביטויים | מחיר דקדוק | מחיר לשון | מחיר ניבים | מחיר אטימולוגיה
מחיר מילים נרדפות | מחיר ניגודים | מחיר חריזה | מחיר חרוזים | מחיר צירופים | מחיר פתגמים | מחיר ניבים | מחיר תחביר
מחיר ביטויים | מחיר ציטוטים | מחיר ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications