מילון אבניאון - מילון עברי עברי
מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

תופין פירוש

פירוש
תּוּפִין

1. [תנ] מאפה תנור, מין עוּגית, רָקיק: תביאנה תפינֵי מִנחַת פִּתים תקריב ריח ניחֹח לה' (ויקרא ו 14); המארחת הגישה קפה ותופינים חמים שזה עתה אפתה
2. [עח] בּיסקוויט, רָקיק האָפוּי בשיטה מיוּחֶדת: הילדים אוהבים תוּפינים

דקדוק למילה תופין


[ש"ע; ז'; תוּפין-, תוּפינים, תוּפינֵי-, תוּפינו]

ביטויים עם המילה תופין

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך תופין

מקור המילה תופין (אטימולוגיה)

מילה שמקורה אכדית, שפה שמית ששימשה במסופוטמיה בשנים 2300 עד 500 לפה"ס והחליפה את השומרית כלשון היום-יומית של האזור. לעתים האכדית נקראת בבלית-אשורית משום שיש לשפה שני דיאלקטים, אבל ההבדל ביניהם זעום.

מילים נרדפות למילה תופין

חרוזים למילה תופין

אַנְפִין, אַצְפִין, הִצְפִין, יַצְפִין, מַצְפִין, נַצְפִין, סְפִין, פִין, תַצְפִין, גִילופִין, דולְפִין, חלופִין, חלִיפִין, כְפִין, לַחלופִין, מורפין, עקִיפִין, פָרָפִין, שופִין, תופִין, בגילופין, הִכפין, אִיפִין, הִצפין, אַטְרופִין, בְגִילופִין, דִכְפִין, בַעקִיפִין, בַעקיפין, אסיפין, אפין, יַכפין, יַצפין, כָפִין, כיפין, טיפין, להַכפין, להַצפין, לִיפִין, מופין, מורְפִין, לַחֲלופִין, מַכְפִין, לחילופין, מָפִין, סַיָיפין, פוסְפִין, פין, פִילוקַרְפִין, פורְפִין, פופִין, שַחלִיפִין, נִשרָפין, נָלורְפִין, רַבאַנפין, ריפין, קורְטִיקוטְרופין, דְחופִים סְחופִים ומְטורָפִין, דו פַרְצופִין, בַר חליפין, בָא עָלָיו בַעקיפין, אֶבֶן טיפין, בזעֵיר אַנפין, טיפין טיפין, כִמהַלֵך בֵין הטיפין, כָל דִכפין, סחר חליפין, שַעַר חליפין, שטַר חליפין, זעֵיר אַנפין, זֶרֶם חילופין, רַב אַנפין


דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications