מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

בוחן

פירוש

1.[עח] (בגמולוגיה) אבן אפורה-שחורה דמוּית צור, שימשה לבדיקת טוהר הזהב והכסף על־ידי שפשוף המתכת הנבדקת
2. [תנ] מבחן, בחינה, כאמור בפסוק: "כי בֹחַן..." (יחזקאל כא, 18), וכן בפסוק: "הנני יִסַד... אבן בֹּחַן" (ישעיה כח, 16) (ראה: אֶבֶן בּוחַן)

בוחן דקדוק


[ש"ע; נ']

בוחן ניבים וצירופים


בוחן אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך בוחן

בוחן נרדפות וניגודים

בּוחֵן (תוצאה דומה)
[ש"ע]
1. אינסְפֶּקטור , בַּדָק , טֶסטֶר , צֶנזור [שדה סמנטי: צנזורה]

2.
[פ'] אומֵד, בַּדקָני, בּודֵק, בּוהֶה, בּוחֵר, בּורֵר, בֶּחָן, בָּר, דורֵש, דָן, דַקדְקָני, חוקֵר, טועֵם, לומֵד, מאַמֵד, מֵבין, מודֵד, מנַסֶה, מעַיֵין, מַעריך, מפַקֵחַ, מַשגיחַ, משַעֵר, מִתבּונֵן, מִתעַמֵק, סוקֵר, עורֵך מֶחקָר, פּוקֵד, צורֵף, שואֵל, שוקֵל, בּודֵק (בַּדקָני), בּולֵש, מאַבחֵן, מבָרֵר, מגַשֵש, מחַטֵט, מחַפֵּשׂ, מִסתַכֵּל, מרַגֵל, מרַחרֵחַ, מַשקיף, סורֵק [שדה סמנטי: בּחינה] | ניגודים: מִתעַלֵם
בוחַן (תוצאה דומה)
[ש"ע]
1. בּדיקה , בּחינה , טֶסט , מִבחָן , ניסָיון [שדה סמנטי: בּחינה]

2. אֶבֶן בּוחן
, אַמַת מידה , בַּחוּן , קריטֶריון קנֵה מידה [שדה סמנטי: מידה]

בוחן חריזהבחן פרוש | בחן פירוש | בחן מילון | בחן הגדרה מילונית | בחן מילון עברי | בחן מילון אנציקלופדי | בחן אנציקלופדיה | בחן תרגום
בחן פירוש השם | בחן פירוש המילה | בחן משמעות המילה | בחן ביטויים | בחן דקדוק | בחן לשון | בחן ניבים | בחן אטימולוגיה
בחן מילים נרדפות | בחן ניגודים | בחן חריזה | בחן חרוזים | בחן צירופים | בחן פתגמים | בחן ניבים | בחן תחביר
בחן ביטויים | בחן ציטוטים | בחן ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications