מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

מאחז

פירוש
מַאֲחָז [עח] <sup>1</sup>

1. מקום אחיזה למשהו
2. התקן להחזקת דבר במקומו, כגון: וו, לולב, עוגן, ידית על דלת
3. מוט ברזל קצר בעל קצוות חדים וכפוף בזווית ישרה הנתקע לתוך שני איברים מעץ כדי לחברם
4. חלק של כלי נשק המשמש לתפיסה ביד בעת ירייה
5. מנגנון כורך התופס ודוחק ספר לתוך מכונה
6. החלק המשוקע בגב בית טלפון שבאמצעותו מרימים את הטלפון (ראו גם: מתפס)
אנגלית: handhold, outpost, clasp

מאחז דקדוק


[ש"ע; ז'; מַאחַז-, מַאחָזים, מַאַחזֵי-, מַאחָזו] <אחז>

מאחז ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך מאחז

מאחז אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך מאחז

מאחז נרדפות וניגודים

מַאחָז (תוצאה דומה)
[ש"ע]
1. אוזֶן , אֶחֶז , יָדית , מַאחֵז , מַחזֵק , קַת [שדה סמנטי: אחיזה] ;
2. בּירָנית
, הֵיאָחזוּת , מִשלָט , עֶמדה צבָאית [שדה סמנטי: הגָנה]
מַאחֵז (תוצאה דומה)
יָדית , מהַדֵק , מַחזיק [שדה סמנטי: אחיזה]
מאַחֵז (תוצאה דומה)
[ת']
1. מוליך שולָל , מַטעֶה , מרַמֶה , משַקֵר [שדה סמנטי: מִרמה];
2. מחַבֵּר
, מכַסֶה , מעַוֵוד , מקַשֵר , מרַתֵק [שדה סמנטי: קֶשֶר]

מאחז חריזה

אָחַז, הומחַז, הושחַז, יאחַז, יומחַז, יושחַז, יִפחַז, מָאֳחָז, מאוחָז, מַאחָז, מומְחָז, מושְחָז, מָחָז, מִשחָז, פָחַז, נֶאחָז

להרחבה ראה:
אז, בז, ארגז, אווז, זז, מאחז, מותז, וולטז', מוקז, הלז, מרומז, גנז, טופז, מופז, מגורז, מטרז'

מאחז פרוש | מאחז פירוש | מאחז מילון | מאחז הגדרה מילונית | מאחז מילון עברי | מאחז מילון אנציקלופדי | מאחז אנציקלופדיה | מאחז תרגום
מאחז פירוש השם | מאחז פירוש המילה | מאחז משמעות המילה | מאחז ביטויים | מאחז דקדוק | מאחז לשון | מאחז ניבים | מאחז אטימולוגיה
מאחז מילים נרדפות | מאחז ניגודים | מאחז חריזה | מאחז חרוזים | מאחז צירופים | מאחז פתגמים | מאחז ניבים | מאחז תחביר
מאחז ביטויים | מאחז ציטוטים | מאחז ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications