מילון אבניאון - מילון עברי עברי
מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

גמר פירוש

פירוש

1. סִיוּם, סוף: קבוצת הכדורגל העפילה לגמר; האיזהו גמר מלאכתו - משיסיקנו לאפות בו סופגנין (שבת קכה, א)
2. [תמ] גמרא: המחלוקת הדחויה היא שלא נעתקה מגמר מקווים (הנגיד, מבוא התלמוד)
אנגלית: end, completion, finals

דקדוק למילה גמר


[ש"ע; ז'; גמַר- (משַמש שֵם פּעוּלה של גומֵר)]

ביטויים עם המילה גמר

גמרו של דבר
← בחינות גמר, בחינות גמר
הגמר
← בחינות גמר,בחינות גמר
גמר חתימה טובה

מקור המילה גמר (אטימולוגיה)

לא נמצאה אטימולוגיה לערך גמר

מילים נרדפות למילה גמר

גֶמֶר, גמָר (תוצאה דומה)
אַחרית , בּיטוּל , גימוּר , גמירָא , גמירה , הִסתַיימוּת , הַפטָרה , הַשלָמה , הִתכַּלוּת , חיסוּל , חתימה , כּילוּי , ליקוִוידַציה , מִגמָר , מוּגמָר , מֵירוּק , <ט4>מַסקָנה, מִשלָם, נעילה, סוף, סִיוּם, סילוּק, פֵּירוּק, קֵץ, קָצֶה, שׂימַת קֵץ ל, שִלהֵי, שלֵמות, תום, תַשלוּם [שדה סמנטי: סוף] | ניגודים: ֶמשֵך, הַתחָלה

חרוזים למילה גמר

אָמַר, גָמַר, גמָר, הוחמַר, הומַר, זַמָר, זָמַר, חֵמָר, חַמָר, חָמַר, חֳמַרמַר, חמַרמַר, יאמַר, יוחמַר, יומַר, יֶחמַר, יסומַר, כלומַר, לומַר, מַאמָר, מגומָר, מוגמָר, מוחמָר, מומָר, מִכמָר, ממוסמָר, ממורמָר, מנומָר, מסומָר, מקומָר, מַר, מָר, משומָר, מִשמָר, מתוזמָר, סָמַר, סָמָר, צָמַר, קַלמָר, קָמַר, שומָר, שָמַר, תָמָר, תַרטֵימָר, גְמָר, מִגְמָר, מגְמָר, מְגמָר, נִגְמָר, בחינות גְמָר, חצי גמָר, מְבָרֵךְ עַל הַמֻגְמָר, מוצָר מוגמָר, עותֶק מוגמָר, תעודַת גמָר, רֶבַע הגמָר

להרחבה ראה:
אקטואר, דואר, בר, איבר, אשגר, אדר, אבזר, אחר, שחר, איכר, אלתר, אייר, אולר, גמר, דינר, איסר, זערער, בער, אפרפר, אפר, אוצר, קומנדקר, אוורר, אפשר


דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications