מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

גבול

פירוש

1. [תנ] קו המבדיל בּין דבר לדבר, בין מקום למקום, בין ארץ לארץ, בין תקוּפה לִתקוּפה, בֵּין תְחוּם לִתחוּם: לא תסיג גבול רעך (דברים יט, 14); גבול שמעתי בה ושכחתי (קדושין נז); בטיולנו בעולם חצינו גבולות
2. [תנ] סוף, קָצֶה, נקוּדה או קו שאין להַגיעַ אל מֵעֵבֶר לָהֶם: גבול שמת בל יעברון (תהילים קד, 9); הוא הגיע לקצה גבול היכולת
3. [תנ] (בּהרחבה) השטח או התחוּם שבּתוך הַגבוּלות: ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל (מלכים א' א, 3); וַישַלחֶהָ בכל גְבוּל ישרָאֵל (שופטים יט, 29)
4. [עח] קו קובע בלוגיקה
אנגלית: Border, limit; edge

גבול דקדוק


[ש"ע; ז'; גבוּל-, גבוּלות, גבוּלות-, גבוּלו] <גבל>

גבול ניבים וצירופים

גבול אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך גבול

גבול נרדפות וניגודים

גבול חריזה

חיתול, חתול, חתלתול, פיתול, שתול, איחול, אכול, אלול, אלכוהול, אנקול, אשכול, אתמול, בהול, בול, בולבול, בורגול, בזול, בידול, ביטול, בישול, בכול, בלבול, בלול, בקול, בשול, גבול, גבעול, גדול, קול, גידול, גלגול, גמול, דגול, דילול, דלדול, אינטרפול, הכול, זול, זלזול, חבול, חול, חילול, חיסול, חישול, חלול, חלחול, חרגול, טבול, טחול, טיול, טיפול, טלטול, טפול, יבול, ייעול, יכול, כבול, כביכול, כולסטרול, כחול, כלול, כפול, לאכול, לגדול, לגזול, כיול, לול, לזחול, לזלול, לחדול, לטבול, ליטול, ליפול, לכבול, לכלול, למהול, למחול, למשול, לנעול, לסבול, לעמול, לפסול, לפעול, לצלול, לשאול, לשלול, לשקול, מבול, מגבול, מגדול, מהול, מול, מונופול, מחול, מטול, הקול, מכחול, מכלול, מכשול, מלמול, ממול, מנעול, מסלול, מקול, משעול, ניהול, נול, נחשול, נטול, נטרול, ניבול, נימול, ניפול, ניצול, נישול, נעול, נפול, סגול, סול, סיכול, סימול, סיקול, סלול, סלסול, סרבול, עגול, עוול, עול, עיגול, עיכול, עיקול, עלול, ערבול, ערפול, פטרול, פיסול, פיצול, פלפול, פסול, פסקול, פעלול, פרוטוקול, פרזול, צלול, צלצול, קונסול, קלקול, קרסול, ריגול, רמקול, רעול, רשמקול, שאול, שבלול, שהכול, שול, שידול, שיחול, שיכול, שיכלול, שיעול, שיקול, שכול, שכלול, שכפול, שלשול, שקול, שקלול, שרוול, תגמול, תיבול, תיסכול, תיעול, תכול, תלול, תמול, תעלול, תפעול, תקבול, תרגול, תרנגול, זְבול, חָבול, טָבול, יְבול, כָבול, נָבול, נִיוול, שַרְוול, בולְבול, בִלְבול, גִיבול, זִיבול, חִיבול, טִיבול, מַבול, נִיבול, סִרְבול, עִרְבול, פִלְבול, פְרוזְבול, קִיבול, תַחבול, תִיבול, תַקְבול, אֶגבול, אֶחבול, אֶטבול, אֶכבול, אֶנבול, אֶסבול, אֶקבול, יִבול, יִגבול, יַחבול, יִטבול, יִכבול, יִנבול, יִסבול, יִקבול, לִבול, לִגבול, לַחבול, לִטבול, לִכבול, לִנבול, לִסבול, לִקבול, מִגְבול, נִבול, נִגבול, נַחבול, נִטבול, נִכבול, נִנבול, נִסבול, סִימְבול, קַרְבול, תִגבול, תִטבול, תִבול, תִכבול, תִנבול, תִסבול, תִקבול, הִבול, גִבול, אִבול, גְבול, אַבול, אָבול, היבול, איבול, גיבול, בייסבול, בלְבול, אֶשְבול, חִבול, חיבול, כִבול, יגבול, טִבול, יִיבול, יַחְבול, ייבול, יטבול, יכבול, טיבול, כְבול, כיבול, לגבול, מִקְבול, לַהבול, לַחְבול, לנבול, סְבִיבול, סומְנַמְבול, סָבול, עִנְבול, פִיטְבול, פִירִיבול, תִחְבול, תַבול, תַחְבול, שִיבול, זִבול, זָבול, זיבול, קִבול, קובול, קְרַנְבול, קַבול, קיבול, ג'ון בול, גונֵב את הגבול, הַברָחַת גבול, אַחרַי המַבול, בֵית זבול, בֵית קִבול, דור הַמַבול, בַר גיבול, בָא הַמַבול, בית קיבול, בלי גבול, כובַע בֵייסבול, כלי קיבול, יֶרַח בול, מוחֶה הַגְבול, מִלִפנֵי המַבול, מִשמַר הגבול, מַבריחַ אֶת הגבול, מַטֶה שִכמו לִסבול, מַסִיג גְבול, מַציב גבול, מַצִיב גְבול, עובֵר גבול, צֵירוף כָבול, עִשׂבֵי תיבול, עָבַר את הַגבול, עָבַר כָל גבול, פורֵץ גְבול, נוטֶה שִכמו לִסבול, קולֵעַ בול, קַו גבול, קַרקַע כָבול

להרחבה ראה:
בהול, בול, גבול, גלגול, בורגול, בדול, גזול, ביטול, ביול, איכול, אלול, גימול, חיסול, גיעול, איפול, טפול, יצול, חרול, בישול

גבול פרוש | גבול פירוש | גבול מילון | גבול הגדרה מילונית | גבול מילון עברי | גבול מילון אנציקלופדי | גבול אנציקלופדיה | גבול תרגום
גבול פירוש השם | גבול פירוש המילה | גבול משמעות המילה | גבול ביטויים | גבול דקדוק | גבול לשון | גבול ניבים | גבול אטימולוגיה
גבול מילים נרדפות | גבול ניגודים | גבול חריזה | גבול חרוזים | גבול צירופים | גבול פתגמים | גבול ניבים | גבול תחביר
גבול ביטויים | גבול ציטוטים | גבול ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications