מילון אבניאון - מילון עברי עברי
מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

ניצחון פירוש

פירוש
ניצָחון, נִצָּחוֹן

1. [תמ] התגַבּרוּת על היָריב במלחמה, במשחק, בוויכוּח או בתַחרוּת וכד': הן בָּאין בניצחונו של בשר ודם ואתם באים בניצחונו של מקום (סוטה ח, א); ואין שִׂמחה כמו הניצָחון (ספרות ימי הביניים); ניצחונו את אלוף הארץ בשחמט שימח אותו מאוד
2. [עח] זכייה, הצלחה גדולה, התגבּרוּת על מִכשולים: בהגיעם לפסגת ההר הריעו תרועת ניצָחון
אנגלית: victory, win

דקדוק למילה ניצחון


[ש"ע; ז'; ניצחון-, ניצחונות, ניצחונות-, ניצחונו] <נצח>

ביטויים עם המילה ניצחון

מקור המילה ניצחון (אטימולוגיה)

לא נמצאה אטימולוגיה לערך ניצחון

מילים נרדפות למילה ניצחון

חרוזים למילה ניצחון

אִבְחון, גָחון, הולִיכון, חִנְחון, טָחון, צָחון, רָכון, שִבְחון, שָחון, שָכון, בָחון, בִיטָחון, הלִיכון, חון, חִיסָכון, טְרִיפְטִיכון, יָחון, יַרְחון, לִבְחון, לִגְחון, לָחון, לִטְחון, מונָחון, מִטבָחון, מָכון, מַעַרְכון, נִיצָחון, נָכון, מַפוחון, סֵרָחון, פַחון, פִיכָחון, פִיקָחון, פִתְחון, קִימָחון, קַרְחון, שְטִיחון, שִׂיחון, שִיכָחון, תַארִיכון, תִיכון, בִדָחון, בִחון, אבַטִיחון, גִיחון, בגָחון, בִטָחון, גַמְחון, בידָחון, ביחון, ביטָחון, אֶקְדָחון, לִבחון, לגחון, לבחון, מוחון, מִטְבָחון, מִלְחון, לִצחון, מִתָחון, מִקְלְחון, לטחון, מחון, מיתָחון, סֵירָחון, צִחָחון, צִמְחון, פִצָחון, צְרִיחון, ציחָחון, פִכָחון, פִקָחון, פיכָחון, פיצָחון, פיקחון, שיכָחון, שִטְחון, שִכָחון, שִׂיחון, זִרְחון, נִצָחון, ניצָחון, רִחון, ריחון, קִמָחון, קִשָחון, קימָחון, פרחון, אֵזור ביטָחון, אַף לָהֶם וְלא יְרִיחון, דו יַרְחון, בור ביטָחון, אֶמצְעֵי ביטָחון, חגורַת ביטָחון, חדַר ביטָחון, טוַוח ביטָחון, טוחֵן קֶמַח טָחון, כוחות הביטָחון, מועֶצֶת הביטָחון, מִשׂרַד הביטָחון, מַנעול ביטָחון, סיכַת ביטָחון, פִצצַת סֵירָחון, פִצצַת סירָחון, שֵירות ביטָחון, תַהלוכַת ניצָחון, שַעַר ניצָחון, רֶכֶב ביטָחון, קצֵה הקַרחון, קצין ביטָחון, מִטְעָן גָחון, קְצֵה הַקַרְחון

ניצחון פרוש | ניצחון פירוש | ניצחון מילון | ניצחון הגדרה מילונית | ניצחון מילון עברי | ניצחון מילון אנציקלופדי | ניצחון אנציקלופדיה | ניצחון תרגום
ניצחון פירוש השם | ניצחון פירוש המילה | ניצחון משמעות המילה | ניצחון ביטויים | ניצחון דקדוק | ניצחון לשון | ניצחון ניבים | ניצחון אטימולוגיה
ניצחון מילים נרדפות | ניצחון ניגודים | ניצחון חריזה | ניצחון חרוזים | ניצחון צירופים | ניצחון פתגמים | ניצחון ניבים | ניצחון תחביר
ניצחון ביטויים | ניצחון ציטוטים | ניצחון ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications