צעצוע

פירוש
צַעצוּעַ

1. [עח] דָבר שנועד למִשׂחק לילדים, שַׁעשוּעַ: הסב קנה לנכדו צעצועים; הפעוט השתעשע בצעצועיו החדשים
2. [עח] כּינוּי לדָבָר נָאֶה וּמשַעשֵעַ ביותר: צעצוע של סיפור
3. [תנ] פּיסוּל אומנותי, גילוּף, חיטוּב: כרובים שנַיִם מעשה צעצֻעים (דברי הימים ב' ג 10)
4. [עח] כּינוּי בּיקורתי לקַל דַעת, לקוּנדָס: צעצוע שכמותו, משתולל ומשתובב ללא הרף
5. [עח] (ברבים) (במאה השמונה-עשרה) פרטי קישוט קטנים מחומרים שונים, כגון: כסף ופורצלן

צעצוע דקדוק


[ש"ע; ז'; צַעצוּעַ-, צַעצוּעים, צַעצוּעֵי-, צַעצוּעו] <צעצע>

צעצוע ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך צעצוע

צעצוע אטימולוגיה

מילה יחידאית במקרא שקיבלה את משמעותה העכשווית על ידי מנדלי מו"ס. יש סבורים בהשפעת היידיש: צַאצקֶע תוך יצירת תרגום שומר צליל ומשמעות. קרוב לפועל הערבי <צעא> ושם פירושו הכנת פסל או קישוט באמצעות התכה

צעצוע נרדפות וניגודים


צעצוע חריזה

בִיצועַ, יָצועַ, מִיצועַ, מִקְצועַ, פָצועַ, צִעְצועַ, רָצועַ, שָסועַ, לִבְצועַ, לבקוע, לִנְסועַ, לִפְסועַ, לִפְצועַ, לִפְשׂועַ, לִרְצועַ, מַסועַ, לבלוע, ל, הִקְצועַ, בִצועַ, בָצועַ, ביצועַ, לִבצועַ, מִצועַ, לִפצועַ, לִרצועַ, לִקצועַ, מיצועַ, צַעצועַ, רִצועַ, ריצועַ, קִצועַ, קָצועַ, קיצועַ, גִימונִי רָצועַ, בַעַל מִקצועַ, בַר ביצועַ, בֶן ביצועַ, ערבות ביצועַ


צעצוע פרוש | צעצוע פירוש | צעצוע מילון | צעצוע הגדרה מילונית | צעצוע מילון עברי | צעצוע מילון אנציקלופדי | צעצוע אנציקלופדיה | צעצוע תרגום
צעצוע פירוש השם | צעצוע פירוש המילה | צעצוע משמעות המילה | צעצוע ביטויים | צעצוע דקדוק | צעצוע לשון | צעצוע ניבים | צעצוע אטימולוגיה
צעצוע מילים נרדפות | צעצוע ניגודים | צעצוע חריזה | צעצוע חרוזים | צעצוע צירופים | צעצוע פתגמים | צעצוע ניבים | צעצוע תחביר
צעצוע ביטויים | צעצוע ציטוטים | צעצוע ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי