מילון אבניאון - מילון עברי עברי
מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

תיק פירוש

פירוש
תִּיק <sup>1</sup>

1. [תמ] כּלי בּצוּרת יַלקוּט או ארנק או נרתיק, או שַׂקיק של בּד או של עור וכד' שנועד לשׂים בו חפצים: מצילין תיק הספר עם הספר ותיק התפילין עם התפילין (שבת טז א); בתיק זה הוא מסתיר מעיני כול את כספו; משעלה לכיתה א' קיבל תיק חדש
2. [עח] עטיפה בַּעלת שני לוּחות קרטון לִניָירות של מִשׂרָד וּלמִסמכים שונים: בתיק זה מתייקים את כל המכתבים שהתקבלו במשרד; החוזה תוּיַק בתיק מיוחד
אנגלית: portfolio, bag

דקדוק למילה תיק


[ש"ע; ז'; תיק-, תיקים, תיקֵי-, תיקו] <תיק>

ביטויים עם המילה תיק

מלביש עליו תיק
← מפּיל עליו תיק
שר בלי תיק

מקור המילה תיק (אטימולוגיה)

מילה שמקורה יוונית: theke = תיבה, קופסה שבגרסת המשנה קיבלה את הצורה 'תיק' ואת המשמעות של ילקוט יוונית נמנֵית עם הלשונות ההודו-אירופאיות. עדויות כתובות על לשון זו נמצאו החל במאה ה-14 לפני הספירה, אולם ראשיתה של היוונית הקלסית היא במאה השמינית לפני הספירה. היוונים - והשטח שעליו חלשו מחוץ ליוון - הביאו לעולם תרבות רחבה ומיוחדת, וזו השאירה את עקבותיה בכל השפות של העולם הישן. לעברית הגיעו מילים רבות מיוונית לאחר שעברו אלינו באמצעות הארמית, ובעת החדשה גם משאילה ישירה.

מילים נרדפות למילה תיק

חרוזים למילה תיק

אַמְתִיק, אַעְתִיק, אַשְתִיק, בוטִיק, בָטִיק, הִמְתִיק, הֶעתִיק, הִשְתִיק, וָתִיק, טִיק, יַמְתִיק, יַעתִיק, יַשְתִיק, לְהַמְתִיק, לְהַעתִיק, לְהַשְתִיק, מַמְתִיק, מַסְטִיק, מַעתִיק, מַרְתִיק, מַשְתִיק, מַתִיק, נַמְתִיק, נַעתִיק, נַשְתִיק, נַרְתִיק, נָתִיק, עָתִיק, פְלַסְטִיק, שְטִיק, תִיק, תַמְתִיק, תַעתִיק, תַעְתִיק, תַשְתִיק, הִמתיק, הִתִיק, הִשתיק, הִרְתִיק, הִרתיק, אַתִיק, הֶעְתִיק, הֶעתיק, יַמתיק, יַעתיק, יַתִיק, יַשתיק, יַרְתִיק, יַרתיק, להַמתיק, להַעתיק, להַתיק, להַשתיק, להַרתיק, להרתיק, מַעְתִיק, עַתִיק, תיק, העולָם העַתיק, חָכָם עתיק, מַפיל תיק, שַׂר בלי תיק

להרחבה ראה:
אבּיק, אביק, מצדיק, בהיק, זיק, מדחיק, בוטיק, ארטיק, דליק, מסמיק, מזניק, ביטניק, מסיק, מזעיק, מנפיק, טרופיק, אפיק, יציק, צוציק, צ'ופצ'יק, אבקיק, חיריק, משיק

תיק פרוש | תיק פירוש | תיק מילון | תיק הגדרה מילונית | תיק מילון עברי | תיק מילון אנציקלופדי | תיק אנציקלופדיה | תיק תרגום
תיק פירוש השם | תיק פירוש המילה | תיק משמעות המילה | תיק ביטויים | תיק דקדוק | תיק לשון | תיק ניבים | תיק אטימולוגיה
תיק מילים נרדפות | תיק ניגודים | תיק חריזה | תיק חרוזים | תיק צירופים | תיק פתגמים | תיק ניבים | תיק תחביר
תיק ביטויים | תיק ציטוטים | תיק ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications