מילון אבניאון - מילון עברי עברי
מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

לא בשמים היא פירוש

פירוש
לֹא בַּשָמַיִם הִיא

1. [תנ] (בּהשאלה) לא קשה להַשׂיגו, לא קשה לַהבינו, הוא בר־השגה, אפשר לבצעו: לא בשמים היא ולא מעבר לים (דברים ל, 12). נממש את הרעיון, כי לא בשמים היא!
2. [תמ] (ביהדות) אין ההכרעה בענייני הלכה תלויה בבת-קול הבאה מן השמים (בבא מציעא נט). אמנם ניתנה התורה משמים, אך מעת שניתנה, מסורה ההלכה ביד חכמים להכריע בה על פי אמות מידה אנושיות, הלכות התורה נקבעות ע"י חכמים ולא על פי מופתים (ראו גם: תנורו של עכנאי)
אנגלית: it's reachable, it's possible

דקדוק למילה לא בשמים היא


1. [תנ]

ביטויים עם המילה לא בשמים היא

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך לא בשמים היא

מקור המילה לא בשמים היא (אטימולוגיה)

במחלוקת חכמים ור' אליעזר בעניין תנורו של עכנאי, ביקש ר' אליעזר להוכיח באמצעות מעשי נִסים, שהלכה כמותו. המעשים אמנם התרחשו, ואף על פי כן לא הסכימו חכמים, שיש מכאן ראיה שהלכה כמותו. זאת מפני שנאמר במקרא: "לא בשמים היא" (דברים ל, 12).

מילים נרדפות למילה לא בשמים היא

לא נמצאו נרדפות וניגודים לערך לא בשמים היא

חרוזים למילה לא בשמים היא

היא, היע, אַחַת היא, דילמָא לָא היא, ולא היא, בֵיני ובֵינךָ מַה היא?, כוי בְרִיָה בִפְנֵי עַצְמָה הִיא, כַלָה כְמות שֶהִיא, כָל שֶהיא, לא בַשָמַיִם היא, לא מֵעֵבֶר לַיָם היא, סְבָרָא הִיא, רְמִיזָא לָאו כְלום הִיא


דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications