מילון אבניאון - מילון עברי עברי
מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

משפט פירוש

פירוש
מִשְׁפָּט<sup>1</sup>

1. [תנ] בֵּירוּר טעָנות של יריבים לשֵם הוצאת פּסק דין
2. [תנ] עִניָין שנָדון על-ידי שופט או שופטים: לא תעשו עול במשפט (ויקרא יט, 15); משפט דור המבול שנים-עשר חודש (עדויות ב, י); משפטם של המחבלים החל בשמיעת עדויות
3. [תנ] פּסַק דין: וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך (מלכים א' ג, 28)
4. [תנ] דין צדק, ללא עיווּת ועָוֶול: ושמתי משפט לקו וצדקה למשקלת (ישעיהו כח, 17), צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה וְשָׁבֶיהָ בִּצְדָקָה (ישעיהו א, כז).
5. [תנ] רשוּת חוּקית: לו משפט הבכרה (דברים כא, 17)
6. [תנ] חוק, מִצווה, בּעיקר בין אדם לַחבֵרו: ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם (שמות כא, 1)
אנגלית: law, justice, trial

דקדוק למילה משפט


[ש"ע; ז'; מִשפַּט-, מִשפָּטים, מִשפְּטֵי-, מִשפָּטו] <שפט>

ביטויים עם המילה משפט

מקור המילה משפט (אטימולוגיה)

לא נמצאה אטימולוגיה לערך משפט

מילים נרדפות למילה משפט

חרוזים למילה משפט

אִכְפַת, זופַת, זַפָת, יזופַת, ילופַת, ינופַט, מְזופָת, מְחופָת, מְלופָת, מְנופָט, מְרופָט, מִשְפָט, פְסִיכופָת, פָט, פַת, פֶלְדְשְפָט, נִשְפָט, הַטָיַית מִשפָט, הַטָיַת מִשְפָט, בֵית מִשפָט, גֵזֶל מִשְפָט, בָא במִשפָט, ביזיון בֵית המִשפָט, חושֶן מִשפָט, חורֵץ מִשפָט, חריצַת מִשפָט, יושֵב על כֵס המִשפָט, מבַקֵש מִשפָט, מוציא מִשפָט, לַבקֶר מִשְפָט, מַטֶה מִשפָט, לא תַעשׂו עָוֶל בַמִשְפָט

להרחבה ראה:
את, נהט, אמבט, וָט, דת, אחת, אמתחת. אווירוסטט, חייט, ברקת, בבלט, אוטומט, מהופנט, וסת, כמעט, בעת, אכפת, דוכיפת, מוצת, אוטוקרט, מופשט


דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications