מילון אבניאון - מילון עברי עברי
מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

תכסית פירוש

פירוש

1. פָּטִינָה; שכבה ירקרקה הנוצרת על גבי ברונזה ונחושת עתיקות עֵקב הִתחמצנוּתן עם האוויר. לא נחשב לפגם, אלא כינוי להתיישנות המוסיפה לאסתטיקה של החֵפץ
2. (בּגאולוגיה) קליפּה נוקשה של תחמוצת מתכתית המצפּה מִשטְחי סלע שהיו חשׂוּפים לאטמוספֵרה
3. הצגה גרפית במפה של מכלול הפרטים שבנוף תוך התעלמות מהבדלי הגובה שלהם (לעומת תבליט)
4. מִתאר; קו הגבול של צורה, קו המקיף צורה של עצם, או מקום או נוף
5. קונטור; קו המחבר נקודות במפה שהן באותו גובה
6. במִבנה, שטח הקרקע המוקף בקירות הבניין
אנגלית: contour, land cover, patina, facade

דקדוק למילה תכסית


[ש"ע; נ']

ביטויים עם המילה תכסית

מקור המילה תכסית (אטימולוגיה)

לא נמצאה אטימולוגיה לערך תכסית

מילים נרדפות למילה תכסית

לא נמצאה נרדפות וניגודים לערך תכסית

חרוזים למילה תכסית

אָסִיט, אָסִית, הֵסִיט, הֵסִית, חַרְסִית, טַסִית, יָסִיט, יַסִית, יָסִית, לְהָסִיט, לְהָסִית, כוסִית, מֵסִיט, מֵסִית, נָסִיט, נָסִית, מִפְרָשִׂית, קִיסוסִית, קופְסִית, תָסִיט, תָסִית, גִבסית, דוכָסית, דוכָסִית, אִלפָסית, אִסטְניסית, בוסית, הֵסית, דוסית, בורסית, אורתודוקסית, אוקיָינוסית, אַגָסית, גַבָסית, דַיְסִית, דַייסית, הַכנָסית, אַפוטרופוסית, אַפוטרופסית, אַפסוסית, אַפסית, אַנגְלוסַקסית, הַנדָסית, אַנדרָלָמוסית, גַרסית, אַרסית, בסיסית, דפוסית, אֶפיקורסית, אריסית, חולְסִית, חַסִית, חָרָסית, יִיחוסית, טוסִית, טִקסית, טַווסית, טַוָסִית, יַחסית, כַנָסית, טַרסית, טָסִית, כיסית, יָסית, טיפוסית, כֵטוסִית, כִיסִית, כְרֵסִית, כָסִית, כרֵסית, מִכְנָסִית, להָסית, לְעוסִית, סִיקוסִית, סוסית, סחוסית, סֶקסית, פוטוטוקסית, פולמוסית, פַספוסית, עַרסית, פַרנָסית, פְלוסִית, פְסִיסִית, פְסוסִית, פַסְפוסִית, פַסִית, עסָסִית, עסיסית, פרכוסית, שובינטסית, תַכסיסית, תְרִיסִית, תְרֵסִית, תַכסית, נורְסִית, נִסית, נַחסית, נַנָסית, נימוסית, רוסִית, קוביוסטוסית, קִיתְרוסִית, קַלגַסית, קַסקַסית, קַתְרוסִית, קלָסית, הֵסיט, בורָסִיט, בְרוסִיט, יָסיט, להָסיט, סִיט, פִילִיפְסִיט, פוסִיט, פוקְסִיט, פִירולוסִיט, נָסיט, הַשׂכָלה קלַסית, הַנָחה בסיסית, מוזיקה קלָאסית, פִילולוגיָה קלַסִית, צורה הַנדָסית, שיטה יַחסית

תכסית פרוש | תכסית פירוש | תכסית מילון | תכסית הגדרה מילונית | תכסית מילון עברי | תכסית מילון אנציקלופדי | תכסית אנציקלופדיה | תכסית תרגום
תכסית פירוש השם | תכסית פירוש המילה | תכסית משמעות המילה | תכסית ביטויים | תכסית דקדוק | תכסית לשון | תכסית ניבים | תכסית אטימולוגיה
תכסית מילים נרדפות | תכסית ניגודים | תכסית חריזה | תכסית חרוזים | תכסית צירופים | תכסית פתגמים | תכסית ניבים | תכסית תחביר
תכסית ביטויים | תכסית ציטוטים | תכסית ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications