מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

המתנה

פירוש

המתנה

(ביטוח וניהול סיכונים)
ראו: תקופת המתנה.
waiting period

המתנה דקדוק

לא נמצא דקדוק לערך המתנה

המתנה ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך המתנה

המתנה אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך המתנה

המתנה נרדפות וניגודים

הַמתָנה (תוצאה דומה)
יִיחוּל , ציפִּייה , שהִייה , תוחֶלֶת , תִ[שדה סמנטי: ש"ע] יִיחוּל, ציפִּייה, שהִייה, תוחֶלֶ

המתנה חריזה

לא נמצאה חריזה לערך המתנהדפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications