מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

טעות דגימה

פירוש

טעות סטטיסטית שנובעת מאופיו של המדגם שנבחר, כלומר ההפרש בין ערך האוכלוסייה שמתוכה נבחר המדגם לבין המדגם עצמו, משום שהמדגם אינו מייצג את האוכלוסייה. טעויות מעין אלה הן מהותיות לתהליך הדגימה. טעות גדולה הופכת את המדגם לחסר תועלת. יש שני סוגים של טעויות דגימה: טעויות הטיה וטעויות דגימה מקרית. גודלה של טעות דגימה תלוי בעיקר בשלושה גורמים: האחד, אופייה של האוכלוסייה מבחינת התכונה הנחקרת (אם האוכלוסייה חד-גונית המסקנה המבוססת על מדגם מדויקת יותר מאשר באוכלוסייה רב-גונית, בתנאי ששאר התנאים שווים); השני, מספר המקרים (גודל המדגם) (במידה שאם המקרים רב יותר, המסקנה מהימנה יותר); והשלישי; דרך ברירת המקרים למדגם (זו יכול שתהיה יעילה יותר או יעילה פחות, שכן בעזרת אותו מספר של מקרים אפשר להגיע למסקנות בעלות מהימנות שונה, בהתאם לדרך בחירתם)

באנגלית: sampling error

טעות דגימה דקדוק


[ש"ע; נ']

טעות דגימה ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך טעות דגימה

טעות דגימה אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך טעות דגימה

טעות דגימה נרדפות וניגודים

לא נמצאה נרדפות וניגודים לערך טעות דגימה

טעות דגימה חריזה

לא נמצאה חריזה לערך טעות דגימהדפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications