מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

הוצאה

פירוש

הוצאה, שיטת

(חשבונאות וביקורת)
ראה: גישת עלות לערך
אנגלית: expenditure method

הוצאה דקדוק

לא נמצא דקדוק לערך הוצאה

הוצאה ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך הוצאה

הוצאה אטימולוגיה

לא נמצאה אטימולוגיה לערך הוצאה

הוצאה נרדפות וניגודים

הוצָאה (תוצאה דומה)
[ש"ע]
1. אֵוָוקוּאַציה , גֵירוּש , הורָדה , הסָרה , הִסתַלקוּת , הַעבָרה , הַצָלה , הַרחָקה , הַשלָכה , חילוּץ , חליצה , טִלטוּל , נסיחה , סילוּק , סיקוּל , עקירה , עִרטוּל , פּינוּי , פּשיטה , תלישה [שדה סמנטי: גֵירוּש] | ניגודים: הַכנָסה, השָבה

2. סליקה
, תַשלוּם [שדה סמנטי: חשבונאות] | ניגודים: קַבָּלה, תַקבּוּל

3. אֵמיסיה
, הַדפָּסה , הֶנפֵּק , הַנפָּקה , הפָצה , הפָקה , יִיצוּר , מַהדוּרה , מַחזור , נוסַח , נַפקוּתָא , פִּרסוּם [שדה סמנטי: בנק]

4. גריפה
, רדִייה [שדה סמנטי: גינון]
. הסָרה , הַעלָאה , התָרה , חליצה , משִייה , שאיבה , שילוּי , שימוּט , שלִייה , שליפה , שמיטה | ניגודים: הַכלָלה, הַכנָסה
6. שִחרוּר
[שדה סמנטי: שִחרוּר] | ניגודים: תפיסה
7. אֶלימינַציה
, בּיטוּל , גזיזה , גריעה , דילוּג , דילוּל , הַחסָרה , הסָרה , הַפחָתה , הַשמָטה , חיתוּך , נטילה , סילוּק , קיצוּץ [שדה סמנטי: ביטול] | ניגודים: הוסָפה
8. בִּזבּוּז
[שדה סמנטי: בזבוז] | ניגודים: חיסָכון
9. הַפלָטה
, הַפרָשה , פּליטה [יציאה] | ניגודים: הַכנָסה, קליטה
10. אַפסַניה
, צִיוּד [שדה סמנטי: הספקה]

הוצאה חריזה

לא נמצאה חריזה לערך הוצאהדפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications