מילון אבניאון - מילון עברי עברי
מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

סקר פירוש

פירוש

1. [עח] בּדיקה על-ידי איסוּף פּרָטים כּדי להַגיעַ למַסקָנה על המַצָב בִּתחוּם מסוּיָם, סקירַת תופָעה בּצֵירוּף מַסקָנות והַמלָצות: לפי תוצאות הסקר, ידיעות התלמידים משביעות רצון
2. [יב] הִתבּוננוּת, ראִייה: איזון שׂיח וסֶקֶר (מלשון התפילה)
3. [עח] שיטה לאיסוף נתונים המבוצעת באמצעות סִדרה של שאלות שנועדו לברר השקפת המשיב בקשר לנושא, מוצר, חברה, מצב עסקים וכד' (להרחבה ראה מעות)
4. [עח] בדיקת מצב או בעיה אגב הסתכלות ישירה
אנגלית: poll, survey

דקדוק למילה סקר


[ש"ע; ז'; סֶקֶר-, סקָרים, סִקרֵי-, סִקרו] <סקר>

ביטויים עם המילה סקר

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך סקר

מקור המילה סקר (אטימולוגיה)

מילה שנוצרה מהשורש <סקר> שמקורו ארמי ומובא בתלמוד הבבלי במשמעות מבט בוחן, נעיצת עיניים

מילים נרדפות למילה סקר

חרוזים למילה סקר

בֶכֶר, זֵכֶר, מֶכֶר, סֶכֶר, שֶׂכֶר, אָקֵר, בונְקֵר, בוקֶר, ברוקֶר, ג'וקֶר, דֶקֶר, וִינְקֶר, חֵקֶר, יוקֶר, לִיקֵר, נֶקֶר, סְטִיקֶר, סנוקֶר, סֶקֶר, עֵקֶר, פוקֶר, פָקֵר, קְוָוקֵר, קְנָקֶר, קָסוקֶר, קָקֵר, קרֶקֶר, שְטִינְקֶר, שְטֵקֶר, שֶקֶר, תֶקֶר

סקר פרוש | סקר פירוש | סקר מילון | סקר הגדרה מילונית | סקר מילון עברי | סקר מילון אנציקלופדי | סקר אנציקלופדיה | סקר תרגום
סקר פירוש השם | סקר פירוש המילה | סקר משמעות המילה | סקר ביטויים | סקר דקדוק | סקר לשון | סקר ניבים | סקר אטימולוגיה
סקר מילים נרדפות | סקר ניגודים | סקר חריזה | סקר חרוזים | סקר צירופים | סקר פתגמים | סקר ניבים | סקר תחביר
סקר ביטויים | סקר ציטוטים | סקר ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications