מילון אבניאון - מילון עברי עברי
מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

עוון פירוש

פירוש

1. [תנ] חֵטא, עבֵרה (בד"כ בזָדון): נושא עוון ופשע וחַטָּאה (שמות לד, 7); והתוַדָה עליו את כל עוֹנות בני ישראל ואת כל פִּשעיהם (ויקרא טז' 21); אבות הראשונים אין בהם לא עָווֹן ולא חטאת (מכילתא פרשת בשלח); בַּעוון שֶפשע ולא הניח תפילין (ספרות תשובות גאוני בבל ותלמידיהם); אין בהם עוון
2. [תנ] עונש על חֵטא, צרה: ויאמר קין אל ה' גדול עוֹני מִנשוא (בראשית ד, 13)
3. [עח] (בחקיקה במדינת ישׂראל) עבֵרה הקַלה מִפֶּשע והחמוּרה מחֵטא
4. [עח] (במשפט) בישראל, עבֵרה שעונשהּ מאסר של בין חודש לשלוש שנים

אנגלית: sin, misdemeanor

דקדוק למילה עוון


[ש"ע; ז'; עוון-, עוונות, עוונות-, עוונו] <עוי/ה>

ביטויים עם המילה עוון

בעוון
בעוונותינו הרבים
← נושא עוון (חטא)
נשא בעוון

מקור המילה עוון (אטימולוגיה)

לא נמצאה אטימולוגיה לערך עוון

מילים נרדפות למילה עוון

חרוזים למילה עוון

גִיוון, גִלְוון, היוון, יִיוון, כִיוון, נִיוון, גיוֵון, היוֵון, הֶכוֵון, הִתגַוֵון, הִתיַיוֵון, הִתכַוֵון, התנוֵון, יגַוֵון, יגַלוֵון, יהַוֵון, יָוֵון, יכַוֵון, ינַוֵון, מְגַלְוֵון, מְהַווֵן, מַכוֵון, מְכַוֵון, מְנַווֵן, מְתַאבֵן, מִתְגַווֵן, מִתְיַיווֵן, מִתְכַווֵן, מִתְנַווֵן, דְאָבון, דָרְבון, חרָבון, כוכָבון, לְתֵאָבון, מַחְשְבון, מַעַרְבון, מְשִיבון, נָבון, ניבון, סְבִיבון, סֵיאָבון, עָוון, עִיזָבון, עִיצָבון, עֵירָבון, קִישָבון, רִיקָבון, רְעָבון, תֵיאָבון, הִוון, אורוון, גַאוון, אַכוון, אַרגְוון, אָוון, גיוון, גִוון, בַעוון, דָוון, הֶכוון, חֶשוון, יִוון, יהַוון, יִתגַוון, יִתייוון, יִתכַוון, יִתנַוון, טַייוון, יָוון, ייוון, יָרָוון, כִוון, כֵיוון, כֵרוון, כַוון, כיוון, כֶוון, יתנוון, מִגוון, מגולוון, להִתיַיוון, להִתכַוון, מהַוון, מגַוון, מגַלוון, מִכוון, מוכוון, להתגַוון, מִתגַוון, מִתייוון, להתנוון, מִתנַוון, מַחוון, מַרחֶשוון, לָוון, לכַוון, מכַוון, מתוון, מתכוון, מנַוון, סיוון, פוון, פְלָוון, פרוון, שַלוון, נִוון, נִשתְוון, ניוון, קַוון, קַחוון, קָרָוון, דו גָוון, הסָטַת כיוון, הֶגֶה כיוון, חריר כיוון, כבַד עָוון, לא בכיוון, מַחוַון כיוון, מיַישֵר כיוון, מערת חריוון, נושֵׂא בַעוון, נושֵׂא עָוון, נָשָׂא בָעָוון, נשׂוא עָוון, נשׂיאַת עָוון

להרחבה ראה:
און, נאון, בונבון, אפיגון, פנטגון, אבדון, אוזון, אקרוסטיכון, אזבסטון, מרתון, אביון, אוסטרקון, אורלון, אגמון, גנון, אלכסון, אצבעון, פצפון, אלפון, טלפון, חיצון, לקסיקון, אווירון, אמפיתאטרון, אידשון


דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications