מילון אבניאון - מילון עברי עברי
מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

אחוז חסימה פירוש

פירוש

שיעור הקולות המִזעָרי מִכּלל הקולות של הבּוחרים המאַפשֵר את צירופו של אדם למוסד שִלטוני, כּגון הכּנֶסֶת או העירִייה. בישראל נקבע אחוז החסימה לכניסה לכנסת על 3.25%, על אף ששיעור הקולות המזערי מתוך 120 חברי כנסת הוא 0.8%: בסוף הבחירות התברר שהמפלגה לא עברה את אחוז החסימה
אנגלית: vote threshold

דקדוק למילה אחוז חסימה


[ש"ע; ז']

ביטויים עם המילה אחוז חסימה

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך אחוז חסימה

מקור המילה אחוז חסימה (אטימולוגיה)

לא נמצאה אטימולוגיה לערך אחוז חסימה

מילים נרדפות למילה אחוז חסימה

לא נמצאה נרדפות וניגודים לערך אחוז חסימה

חרוזים למילה אחוז חסימה

אַלימה, אטימה, דימה, הימה, אימה, המימה, בסימה, השָמַימה, אנימה, גרָוויסימה, חכימה, חמימה, חלימה, כימה, ימה, כלימה, טעימה, ישׂימה, מַדהימה, מַדגימה, מַאדימה, מַדמימה, מַגשימה, מַאשימה, מַגזימה, מַדרימה, מַחכימה, מַחלימה, מַחתימה, מַחרימה, לחימה, מַכלימה, מַטעימה, מַכתימה, מַלאימה, מַלחימה, מַסכימה, מַסלימה, מַעגימה, מַעלימה, מַעצימה, מַפנימה, מַערימה, מַתאימה, מַשחימה, מַשכימה, מַשלימה, מַשמימה, מַתרימה, מַזעימה, מַזרימה, מַנעימה, מַנשימה, מַרדימה, מַרעימה, מַרשימה, מַקדימה, מַקסימה, מַקרימה, מזימה, מרימה, מקימה, סכימה, עַצימה, צלימה, פרימה, תאימה, תמימה, שקימה, זימה, זעימה, נעימה, רדימה, רחימה, קַיימה, קָדימה, הוגֶה לִבו אֵימה, דבַר זימה, דום נשימה, אֵשֶת זימה, אורות בימה, אחוז החסימה, הַטָלַת אֵימה, דין קדימה, דמֵי קדימה, בֵית הנשימה, בַעַל נעימה, בַר קַיָימה, אלף מקדימה, אנוש רימה, כוח משימה, כבַד נשימה, כַאוויר לִנשימה, כמלא נימה, מֵטיל אֵימה, מִיָמים יָמימה, מופנות פנימה, מופנֶה פנימה, מַבליעַ בִנעימה, מַפיל אֵימה, מסור נימה, לשון פגימה, מזָרֶה אֵימה, סרט אֵימה, עֵד חתימה, עוצֵר נשימה, צֶוֶות משׂימה, תַרשים זרימה, שָטוף בזימה, תָלוי עַל בלימה, זכות חתימה, זכות קדימה, רודֵף זימה, רַב מזימה, קוצֶר נשימה, קַרשֵי הבימה, קצַר נשימה, קֶצֶב נשימה, קרַב בלימה


דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications