מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

קהל

פירוש
קָהָל

1. [תנ] אנשים שנאספוּ יחד, קבוצת אנשים בעלי מטרה משוּתפת, כגון לִצפּות בהצגה, או לצרוך מצרך כלשהו, המון: וקָהָל ועַם רָב (יחזקאל כו, 7); קהל גדול התכנס כדי לשמוע את דבריו
2. [יב] קהילה, בּבּיטוּי: רֹאש הקָהָל הכוונה לפַרנַס הקהילה היהודית, לגַבַּאי הראשי: קהָלהּ של הקהילה מכובד ונשוא פנים
3. [עח] (בזואולוגיה) לַהקה (של בַּעלֵי חיים)
4. [יב] וַעַד (הקהילה): קהַל הקהילה נפגש עם השלטונות
5. [יב] ציבּוּר המתפללים: החזן אומֵר... הקהל עונין (סידור התפילה); יפה לשמוע את הקהל עונה לחזן בשעת התפילה
6. [תנ] אספת עם. מונח שמציין במיוחד את אספת בני ישראל שנקהלו לעתים מזומנות, ובמיוחד לפעולה דתית: לפני בית האלהים נִקבְּצוּ אֵלָיו מִישראל קָהָל רב מאֹד אנָשים ונָשים וִילָדים (עזרא י, 1)
7. [תנ] עם ישראל, הנחשב כאספה מתמדת: אשר לא יבוא עמוני ומואבי בקהל האלהים עד עולם (נחמיה יג, 1)
אנגלית: audience, public, community

קהל דקדוק


[ש"ע; ז'; קהַל-, קהָלים, קַהלֵי-, קהָלו] <קהל>

קהל ניבים וצירופים

← בא בקהל ה'
בקהל
← בתוך (לפני) קהל ועדה
דעת הקהל
נכרת מתוך הקהל

קהל אטימולוגיה

המילה קהל דומה למילה קול = השמעת רעש. מילה שמקורה אכדית, שפה שמית ששימשה במסופוטמיה בשנים 2300 עד 500 לפה"ס והחליפה את השומרית כלשון היום-יומית של האזור. לעתים האכדית נקראת בבלית-אשורית משום שיש לשפה שני דיאלקטים, אבל ההבדל ביניהם זעום. יש לציין כי המילה ששימשה תחילה כשם קיבוצי והפכה במשך הזמן גם לציון פרט אחד מתוך הכלל, באופן טבעי נוצרת למילה צורת רבים על פי הכללים הרגילים: קהל - קהלים ועל פי הכלל, שיבוש שהשתרש - מתקבל

קהל נרדפות וניגודים

קהל חריזה

אָהָל, אִידֵאָל, אִינְטְלֶקְטואַל, אַל, גָאַל, הובהַל, הומוסֶקְסואָל, הושאַל, יִגאַל, יובהַל, יושאַל, יִמהַל, ינוהַל, יִצהַל, יִשאַל, מַאהָל, מְבוהָל, מְגואָל, מָהַל, מובְהָל, מושְאָל, מִנְהָל, מִצְהָל, מְנוהָל, מְקוהָל, מִשְאָל, נִבְהָל, נואָל, צָהַל, קָהָל, שָאַל, רִיטואָל, בַקָהָל, דַעַת הקָהָל, דַעַת קָהָל, בָא בַקָהָל, סֶקֶר דַעַת קָהָל, נִכרַת מתוך הקָהָל, ראש הקָהָל, קַבָלַת קָהָל

להרחבה ראה:
אהל, אצטרובל, אבל, גל, מיקרוגל, אגודל, כוהל, גוזל, אדריכל, גחל, אגרטל, אייל, אונקל, אומלל, ארינמל, אורגינל, וסל, מגועל, בלייעל, מאופל, כפל, בצל, אדמירל, מבושל

קהל פרוש | קהל פירוש | קהל מילון | קהל הגדרה מילונית | קהל מילון עברי | קהל מילון אנציקלופדי | קהל אנציקלופדיה | קהל תרגום
קהל פירוש השם | קהל פירוש המילה | קהל משמעות המילה | קהל ביטויים | קהל דקדוק | קהל לשון | קהל ניבים | קהל אטימולוגיה
קהל מילים נרדפות | קהל ניגודים | קהל חריזה | קהל חרוזים | קהל צירופים | קהל פתגמים | קהל ניבים | קהל תחביר
קהל ביטויים | קהל ציטוטים | קהל ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications