מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

סוכה

פירוש
סוּכּה, סֻכָּה

1. [תנ] מָקום לִמגוּרים ארָעיים או לצֵל, המכוּסֶה מלמַעלה עַנפֵי עֵצים: כסֻכה בַכֶרֶם (ישעיה א, 8); סוּכַּת צל מכוסה מטפסים; סוּכּות קש
2. [תנ] מִבנֶה שֶיהוּדים בּונים בּעֶרֶב חַג הסוּכּות וּמכַסֶים אותו בִסכָך כּדֵי לָשֶבֶת בּו שִבעה יָמים, כַּמצוּוֶה בַּתורה: בסֻכּות תשבו שבעת ימים (ויקרא כג, 42); סוכה המדובלֶלת ושצִלָתה מרוּבּה מחמתהּ - כּשֵרה (סוכה ב, ב)
3. [תמ] מַסֶכֶת בַּמִשנה, בַּתוסֶפתא וּבַתַלמוּד בּסֵדֶר מועֵד, העוסֶקֶת בּהִלכות בִּניין הסוּכּה וּבמִנהגֵי חַג הסוּכּות
4. [עח] קיוסק, מִבנֶה קָטָן למִמכַּר עיתונים, שתִייה וכד'
5. [תנ] מקום צָפוּף, סֹךְ (למסתור ולמארב), כאמור בפסוק: "יֵשבוּ בַסֻכָּה לְמוֹ אָרֶב" (איוב לח, 40)
אנגלית: sukkah, hut; gazebo; crowded place

סוכה דקדוק


[ש"ע; נ'; סוּכַּת-, סוּכּות, סוּכּות-, סוּכָּתו] <סכך>

סוכה ניבים וצירופים

סוכה אטימולוגיה

מאכדית. <סכך> יש לו משמעות של לסוכך, להסתיר, לכסות. השורש מציין מבנים וחלקי מבנים, כאן הוא מצביע על מבנה ארעי הבנוי מענפי עצים. במילה זו שני הכ"פים התלכדו יחד.

סוכה נרדפות וניגודים

סוכה חריזה

אבוכה, הדוכה, הוכה, הַתווכה, דמוכה, בַארוכה, דעוכה, הפוכה, דרוכה, ברוכה, ארוכה, חוכה, חסוכה, חתוכה, חשוכה, חנוכה, חרוכה, כרוכה, לוכה, מחוכה, לחוכה, מסוכה, מעוכה, משוכה, סבוכה, סוכה, סכוכה, סמוכה, סרוכה, פתוכה, פרוכה, ערוכה, שדוכה, תמוכה, שפוכה, שׂוכה, שׂרוכה, זוכה, זכוכה, זעוכה, נדוכה, נבוכה, נוכה, נידוכה, נָסוכה, נמוכה, נתוכה, נשוכה, רבוכה, דבוקה, בדוקה, הדוקה, אדוקה, אבוקה, בהוקה, דחוקה, דַווקה, דלוקה, בלוקה, בתוקה, בזוקה, אזוקה, בקוקה, חבוקה, חוקה, חלוקה, חשוקה, חנוקה, חרוקה, חקוקה, יצוקה, ירוקה, להוקה, מחוקה, מלוקה, מצוקה, מתוקה, מרוקה, לקוקה, סדוקה, סמוקה, סרוקה, עלוקה, צלוקה, עמוקה, צמוקה, פסוקה, עסוקה, עשוקה, עתוקה, פרוקה, פקוקה, שבוקה, שחוקה, שיקוקה, שלוקה, תַעֲתוקה, שתוקה, שנוקה, שרוקה, זרוקה, זקוקה, נבוקה, נוקה, ניצוקה, ניזוקה, נתוקה, נשוקה, נקוקה, רַוָוקה, רחוקה, רסוקה, רתוקה, רקוקה, אדָמה חרוכה, הִתלַבשות הפוכה, אַדיר בִמלוכה, דַעתו ארוכה, דמֵי חנוכה, בֵית מלוכה, בִרכַת הסוכה, בִרכַת נֵר חנוכה, בָא בִמבוכה, דרושה נשימה ארוכה, חֵמה שפוכה, יָד ארוכה, כיסֵא המלוכה, מַעלֶה ארוכה, מָעות של חנוכה, לָשון ארוכה, עולֶה עַל כֵס המלוכה, עולֶה על כֵס המלוכה, עיר מלוכה, פירָמידה הפוכה, שָעה ארוכה, תנועה ארוכה, זאת חנוכה, נֵר חנוכה, נשימה ארוכה, רוחַ נמוכה, אות מצוקה, אַנשֵי חלוקה, אַרצות המצוקה, הַרֶשֶת הַעמוקה, בֵיצה שלוקה, בַר חלוקה, הלָכה פסוקה, בנייה ירוקה, אפונה ירוקה, השָעה דחוקה, חגורָה ירוקה, כַף מחוקה, לִשכַת שֵירות התַעסוקה, לַחמָנית מתוקה, מידה מחוקה, סגולה בדוקה, שֵינה מתוקה, שֵירות התַעסוקה, שֵירות תַעסוקה, שַמֶנֶת מתוקה, שכונַת מצוקה, שמועה רחוקה, שעועית ירוקה, ריאה ירוקה, רשת עמוקה, לאו דווקא, תַעשִׂיות ינוקא

סכה פרוש | סכה פירוש | סכה מילון | סכה הגדרה מילונית | סכה מילון עברי | סכה מילון אנציקלופדי | סכה אנציקלופדיה | סכה תרגום
סכה פירוש השם | סכה פירוש המילה | סכה משמעות המילה | סכה ביטויים | סכה דקדוק | סכה לשון | סכה ניבים | סכה אטימולוגיה
סכה מילים נרדפות | סכה ניגודים | סכה חריזה | סכה חרוזים | סכה צירופים | סכה פתגמים | סכה ניבים | סכה תחביר
סכה ביטויים | סכה ציטוטים | סכה ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications