מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

חינוך

פירוש

1. [עח] הַקניית ערָכים, הרגלים וידיעות לעיצוב אופיו של אדם: חינוך לחיי חברה, חינוּך דתי, חינוך לדמוקרטיה ולזכויות אדם
2. [עח] מערכת פורמלית של מוסדות-חינוּך
3. [תמ] אימוּן, הרגלה מודרגת לדבר-מה: איזה חינוּך? היה רגיל לאכול בשתי שעות ואוכלין אותוֹ לשלוש (יומא פב)
4. [תמ] חנוּכּה, הופעת בּכורה: נתמנה להיות כוהן גדול, מביא שתיים, אחת לחינוּכו ואחת לחובת היום (ירושלמי שקלים ל); חינוך מנורה ונרותיה (מלשון התפילה)
5. [תנ] הנחת יסוד או התחלה. החינוך הוא הכנת דרכו של האדם מראשיתו ולא רק העברת ידיעות ומנהגים מדור לדור: "חֲנֹךְ לַנַּעַר, עַל-פִּי דַרְכּוֹ" (משלי כב, 6)

באנגלית: education, foundation

חינוך דקדוק


[ש"ע; ז'; חינוּך-, חינוּכו] <חנך>

חינוך ניבים וצירופים

← סדרת חינוך
לא נמצאו ניבים וצירופים לערך חינוך

חינוך אטימולוגיה

<חנך> (במשמעות מכין לתפקיד, מקנה הרגלים מסוימים). משקל קיטול לציון שֵם הפּעוּלה של מחַנֵך. יש לציין שהמילה האנגלית education נגזרת מן הפועל הלטיני educere שפירושו להוביל או להנהיג.

חינוך נרדפות וניגודים


חינוך חריזה

אִינוךְ, הִזְמִינוךְ, חָנוךְ, חָסוךְ, יַזְמִינוךְ, קִיבַלְנוךְ, שְמַעְנוךְ, תְנוךְ, אֶקְדוחַ, חוחַ, טְפחַ, כחַ, לִזְבחַ, לִטְבחַ, לִמְשחַ, לִנְבחַ, לִנְגחַ, לִנְכחַ, לִפְקחַ, לִקְדחַ, לָקוחַ, לִקְלחַ, לִרְקחַ, לִשְחחַ, לִשְכחַ, לִשְלחַ, מַלְקוחַ, מִשְלוחַ, נִיחוחַ, נְפחַ, נוח, סְפחַ, קְפחַ, תְפחַ, אינוך, חִנוךְ, חינוך, יַחנוך, לַחנוך, נוך, יינוח, להִינוח, לגנוח, לָנוח, לצנוח, לזנוח, פיענוח, נִנוח, בָא כחַ, רֵיחַ נִיחוחַ, בַר חינוך, בֵית חינוך, פילוסופיה של החינוך, קשֵה חינוך, עמוד נוח, עמידַת נוח

להרחבה ראה:
אוך, איבוך, אבוך, דכדוך, גיחוך, איוך, זיכוך, הילוך, נמוך, אסוך, דעוך, היפוך, הפוך, ברוך, חשוך, היתוך


חנוך פרוש | חנוך פירוש | חנוך מילון | חנוך הגדרה מילונית | חנוך מילון עברי | חנוך מילון אנציקלופדי | חנוך אנציקלופדיה | חנוך תרגום
חנוך פירוש השם | חנוך פירוש המילה | חנוך משמעות המילה | חנוך ביטויים | חנוך דקדוק | חנוך לשון | חנוך ניבים | חנוך אטימולוגיה
חנוך מילים נרדפות | חנוך ניגודים | חנוך חריזה | חנוך חרוזים | חנוך צירופים | חנוך פתגמים | חנוך ניבים | חנוך תחביר
חנוך ביטויים | חנוך ציטוטים | חנוך ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications