מילון אבניאון - מילון עברי עברי
מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

גביע פירוש

פירוש
גָּבִיעַ <sup>1</sup>
גביע גלידה

1. [תנ] כלי קיבּוּל, מעין כוסית על רגל אחת למַשקֶה או לִגלידה וכד': ואת גביעי, גביע הכסף, תשים בפי אמתחת הקטן (בראשית מד, 2); גביעיה כמין כוסות שעושים מזכוכית, ארוכים וקצרים (רש"י שמות כה, 31)
2. [עח] (במבנה הפרח) מָקום דמוּי גביע, שמִמֶנוּ צומְחים עלים - עלֵי הגביע העוטפים את הפּרח בּתַחתיתו
3. [תנ] קישוּט תבליט בצוּרת גביעי פּרָחים על כֵּלים או על בּניָינים: שלשה גבעים משקדים בקנה האחד (שמות כה, 33)
4. [עח] קליקס; חלל בצורת גביע באיבר כלשהו
5. [תנ] קישוּט-תבליט בצורת גביעי פּרחים: "שלֹשה גבִעִים משקָדים" (שמות כה, 33)
אנגלית: goblet, cup, calyx, cone

דקדוק למילה גביע


[ש"ע; ז'; גביעַ-, גביעים, גביעֵי-, גביעו] <גבע>

ביטויים עם המילה גביע

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך גביע

מקור המילה גביע (אטימולוגיה)

מהשורש השמי <גבע> משום שכאשר מציבים אותו הפוך כיפתו המעוגלת מזכירה גבעה

מילים נרדפות למילה גביע

חרוזים למילה גביע

מזְוִיעַ, מַזְוִויעַ, מפגיע, רביע, מביע, מרביע, לְהַגְבִיהַ, לְהַטְבִיעַ, לְהַצְבִיעַ, לְהַרְבִיעַ, לְהַשְבִיעַ, מַטְבִיעַ, מַצְבִיעַ, משביע, משׂביע, מגביה, לְהַבִיעַ, משׂביעׂ, הִביעַ, הִבִיעַ, הִטְבִיעַ, הִטביעַ, הִצְבִיעַ, הִצביעַ, הִשביעַ, הִשְבִיעַ, הִשְׂבִיעַ, הִרְבִיעַ, הִרביעַ, אַבִיעַ, גָבִיעַ, יַביעַ, יַבִיעַ, יַטְבִיעַ, יַטביעַ, יַצְבִיעַ, יַצביעַ, יַשביעַ, יַשְׂבִיעַ, יַרְבִיעַ, יַרביעַ, להַביעַ, להַטביעַ, להַצביעַ, להַשביעַ, להַרביעַ, מַבִיעַ, מַשְבִיעַ, מַשְׂבִיעַ, מַרְבִיעַ, צָבִיעַ, רְבִיעַ, בַר גָבִיעַ, למֶחצה לִשליש ולִרביעַ, עלֵה גָביעַ

להרחבה ראה:
מטביע, גביע, מגיהּ, מגיע, מצדיע, מזיע, מפתיע, מאליהּ, מבליע, מתמיהּ, מדמיע, מכניע, מסיע, משפיע, צפייע, יציע, בקיע, מכריע, מושיע

גביע פרוש | גביע פירוש | גביע מילון | גביע הגדרה מילונית | גביע מילון עברי | גביע מילון אנציקלופדי | גביע אנציקלופדיה | גביע תרגום
גביע פירוש השם | גביע פירוש המילה | גביע משמעות המילה | גביע ביטויים | גביע דקדוק | גביע לשון | גביע ניבים | גביע אטימולוגיה
גביע מילים נרדפות | גביע ניגודים | גביע חריזה | גביע חרוזים | גביע צירופים | גביע פתגמים | גביע ניבים | גביע תחביר
גביע ביטויים | גביע ציטוטים | גביע ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications