מילון אבניאון - מילון עברי עברי
מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר

דימוס פירוש

פירוש

1. [תמ] שחרור ללא עונש כגון בשל חנינה כּללית, בּיטוּל עונש: מֶלך בשר ודם יושב ודן, כשהוא נותן דימוס הכול מקלסין אותו (ירושלמי ברכות יד, ב)
2. [עח] שִחרור, חֵירות, חופש, בביטוי - יָצָא בּדימוס, יצא לגמלאות יצא לקִצבָּאות, פָּרַש מתפקיד (פרופסור, קצין וכד'): השופט יצא בדימוס וחזר להיות עורך דין
3. [תמ] נדבך של אבנים (רש"י על סנהדרין מ״ח א: ז׳)
אנגלית: Released Unpunished, retired, dismiss


דקדוק למילה דימוס


[ש"ע; ז']

ביטויים עם המילה דימוס

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך דימוס

מקור המילה דימוס (אטימולוגיה)

המשמעות הראשונה היא לשון חכמים מלטינית: dimissus = פטור מהשירות הצבאי.

מילים נרדפות למילה דימוס

דימוס (תוצאה דומה)
[ש"ע]
1. הִשתַחרְרוּת , הִתפַּטרוּת , גמלָאוּת [שדה סמנטי: עבודה]

2. חופֶש
, חֵירוּת , שִחרוּר [שדה סמנטי: חופֶש] | ניגודים: שִעבּוּד

חרוזים למילה דימוס

מִיקְרוקוסְמוס, מַקְרוקוסְמוס, קוסְמוס, תורְמוס, בֻלְמוס, גָ'מוס, חָמוס, מוס, מִסְמוס, נִימוס, סִמוס, עָמוס, פולְמוס, רָמוס, לקמוס, פרימוס, ריתמוס, תורמוס, אִידְיותֶרְמוס, בִמוס, אולְמוס, וָגִינִיזְמוס, דִידִימוס, דִימוס, בולמוס, בימוס, בלְמוס, חומוס, טומוס, יִכמוס, יִרמוס, יַחמוס, יַעמוס, כָמוס, ירמוס, לִכמוס, לֵמוס, לִרמוס, לַחמוס, לַקְמוס, לַעמוס, לכמוס, מָנִינְגִיסְטְמוס, לרמוס, עִמוס, עימוס, פוסְטומוס, פולמוס, פְסָלְמוס, פְרִימוס, פלְמוס, תִימוס, תָלָמוס, תֶרְמוס, תרְמוס, נִיסְטַגְמוס, נִמוס, קולמוס, קַרְתָמוס, קלְמוס, אוחזו בולמוס, הַעבָרַת קולמוס, בִמשיכַת קולמוס, יוצֵא בדימוס, טיבול קולמוס, כתַב פולמוס, לִבו עָמוס, מַעביר קולמוס, סוד כָמוס, פליטַת קולמוס, ניַיר לַקמוס, ניַיר ליטמוס

להרחבה ראה:
בוס, סגוס, אספרגוס, כוס, בולמוס, קיסוס, אפוטרופוס, קתרוס, אפיקורוס, אתוס


דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications