אפודה

פירוש
אפוּדה, אפדָּה

1. [עח] סוּרגה (= סוֶודֶר) סגורה בלי שרווּלים (גם: אֵפוד, לסוטה)
2. [תנ] ציפוי מתכת לפסל: וטִמאתם את צִפוי פסילי כספך ואת אפדת מסכת זהבך (ישעיה ל 22)
3. [תנ] חגורה, אזור, כאמור בפסוק: "וְחֵשֶב אפֻדָתוֹ אשֶר עָלָיו" (שמות כח 8)

אפודה דקדוק


[ש"ע; נ'; אפוּדַת-, אפוּדות, אפוּדות-, אפוּדָתו] <אפד>

אפודה ניבים וצירופים

לא נמצאו ניבים וצירופים לערך אפודה

אפודה אטימולוגיה

המשמעות של העת החדשה היא מחידושי א. שלונסקי

אפודה נרדפות וניגודים


אפודה חריזה

לא נמצאה חריזה לערך אפודה


אפדה פרוש | אפדה פירוש | אפדה מילון | אפדה הגדרה מילונית | אפדה מילון עברי | אפדה מילון אנציקלופדי | אפדה אנציקלופדיה | אפדה תרגום
אפדה פירוש השם | אפדה פירוש המילה | אפדה משמעות המילה | אפדה ביטויים | אפדה דקדוק | אפדה לשון | אפדה ניבים | אפדה אטימולוגיה
אפדה מילים נרדפות | אפדה ניגודים | אפדה חריזה | אפדה חרוזים | אפדה צירופים | אפדה פתגמים | אפדה ניבים | אפדה תחביר
אפדה ביטויים | אפדה ציטוטים | אפדה ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון אבניאון | מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי