מילון אבניאון - מילון עברי עברי
מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
מילים יחידאיות

מילה יחידאית היא מילה שמְצוּיה פַּעַם אַחת בלבד בטֵקסְט מסוים. למשל, המילה שַבּלוּל היא מילה יחידָאית במקרא. בדרך כלל משמעותה של מילה כזו ברורה מתוך ההקשר שבו היא נמצאת, שכן מילים יחידאיות אינן בהכרח מוזרות או יוצאות דופן. במקרים אחרים יש קושי לזהות את המילה משום שקיימת אפשרות קריאה רב-משמעית. מספר המילים היחידאיות במקרא הוא 0.4% מכלל המילים, ורובן נמצאות בשירה התנ"כית. חוקרי לשון המקרא סבורים שלשון הַשִׁירה התנ"כית מייצגת רובד עתיק של לשון.

כדי לפענח מילה יחידאית, המפרשים עושים שימוש בבלשנות השוואתית עם לשונות שמיות אחרות, שפות אחיות לעברית, כגון אוגריתית, אכדית, כנענית, ארמית וכיוצא באלה.


פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
צַעֲצוּעַ

1. [עח] דָבר שנועד למִשׂחק לילדים, שַׁעשוּעַ: הסב קנה לנכדו צעצועים; הפעוט השתעשע בצעצועיו החדשים
2. [עח] כּינוּי לדָבָר נָאֶה וּמשַעשֵעַ ביותר: צעצוע של סיפור
3. [תנ] פּיסוּל אומנותי, גילוּף, חיטוּב: כרובים שנַיִם מעשה צעצֻעים (דברי הימים ב' ג, 10)
4. [עח] כּינוּי בּיקורתי לקַל דַעת, לקוּנדָס: צעצוע שכמותו, משתולל ומשתובב ללא הרף
5. [עח] (ברבים) (במאה השמונה-עשרה) פרטי קישוט קטנים מחומרים שונים, כגון כסף ופורצלן

באנגלית: toy

מילה יחידאית במקרא שקיבלה את משמעותה העכשווית על ידי מנדלי מוכר ספרים, יש סבורים בהשפעת היידיש: צַאצקֶע, תוך יצירת תרגום שומר צליל ומשמעות.

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סַפָּה [תנ]
ספסל דו-מושבי

1. מושָב אָרוך וּמרוּפָּד כּעֵין מיטָה או סַפסָל: מִשכָב וסַפּות וכלִי יוצֵר (שמואל ב' יז, 28); החולה שוכב על הספה במרפאה; סַפַּת עור
2. יש פרשנים הסבורים שזו צורת רבים של המילה סַף במשמעות ספל, או מין כלי המופיעה בדרך כלל ברבים: סִפּוֹת.
אנגלית: sofa
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
רצוּעה דקה של בָּצֵק למאכל אחרֵי בּישוּל: (ירושלמי ביצה ס, ג); יש להתיר חוטי הבצק שנקראין בלשון המשנה אטרייה (ספרות ימי הביניים)
אנגלית: noodle

בואו להכיר עוד מילים שנכנסו לעברית מיוונית ולטינית

מילה שמקורה יוונית: itrion – רקיק, מאפה בצק. בתלמוד הירושלמי נזכרת אטריתא המתבשלת בנוזלים בקדרה (לעומת אטריתא הנאפית יבשה). היוונית היא לשון הודו-אירופאית. עדויות כתובות על לשון זו נמצאו החל במאה ה-14 לפני הספירה, אולם ראשיתה של היוונית הקלסית היא במאה השמינית לפני הספירה. היוונים - והשטח שעליו חלשו מחוץ ליוון - הביאו לעולם תרבות רחבה ומיוחדת וזו השאירה את עקבותיה בכל השפות של העולם הישן. לעברית הגיעו מילים רבות מיוונית לאחר שעברו אלינו באמצעות הארמית, ובעת החדשה גם משאילה ישירה.

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
אֲסִימוֹן

1. [עח] לוחית עגולה ממתכת המשמשת כתחליף למטבע ומטרתה להפעיל אוטומטים (למאכל, למשחק, למשקה)
2. [תמ] מטבע לא מסומן כראוי, מלשון סומא שאין לו עיניים, וקיים ספק אם דינו כדין כסף, בחילול מעשֵׂר ובמיקח וממכר (בבא מציעא מז)
3. [עח] סֵמל בדש הבגד לציון חברות באיגוד או בארגון
4. [עח] מחרוזת תווים הניתנת לזיהוי על־ידי מהדר (קומפיילר)
אנגלית: token, chip

לשון חז"ל מיוונית: אַסֵימון = פיסת זהב או כסף ללא הטבעת סימן. מילה שמקורה יוונית הנמנֵית על הלשונות ההודו-אירופאיות. עדויות כתובות על לשון זו נמצאו החל במאה ה-14 לפני הספירה, אולם ראשיתה של היוונית הקלסית היא במאה השמינית לפני הספירה. היוונים - והשטח שעליו חלשו מחוץ ליוון - הביאו לעולם תרבות רחבה ומיוחדת וזו השאירה את עקבותיה בכל השפות של העולם הישן. לעברית הגיעו מילים רבות מיוונית לאחר שעברו אלינו באמצעות הארמית, ובעת החדשה גם משאילה ישירה.

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications