מילון אבניאון - מילון עברי עברי
מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
מילים שכדאי לדעת

דווקא המילים שאנו נתקלים בהן לעתים רחוקות, במקרה, הן המעניינות ביותר. את חלקן אנו מכירים רק בפירושן האחד, ולא יודעים שיש להן מובנים נוספים. הנה מבחר קטנטן לפניכם:


פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

שכונות או פַּרוָורים נוספים בשוּלי העיר: הנותן את עירובו בעיבּוּרה של עיר, לא עשה ולא כלום (עירובין ה, ז); שעיבורה של עיר, דינו כעיר (רד"ק יהושע ה, 13)

אנגלית: suburb
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] דֶרך קצרה, מַעבָר המקַצֵר את הדרך: לא ייכָּנֵס להַר הבית בּמַקלו וּבמִנעָלו... ולא יַעשֶנוּ קַפַּנדריא ( = להיכנס בפתח זה ולָצֵאת בפֶתַח שכּנֶגדו לשֵם קיצור הדרך) (ברכות ט, ה); שביל זה הוא קפנדריה לביתי
2. [עח] פּיתוּל או איגוּף המַאריכים את הדֶרך (בהוראה זו לא-תקני)
אנגלית: shortcut
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פקיד בכיר, שַׂר, איש נכבד וחשוב (ארמית): הוה ממטי ליה ולחמריה לשחוור אמר רבא (בבא בתרא מז, א) (ראו: הידבק לשחוור וישתחוו לך)

אנגלית: important man, honored
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. זמורה, ענף רך: ומלקטין משם מורביות של ערבה (סוכה ד, ה); בסוכות לוקחים שלוש מורביות של הדסים
2. מעיין מים: הערבות שוכנות על-יד המורבית
3. שכבת אבנים

באנגלית: branch, spring
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

הַנְגְאוֹבֵר; מֵיחושים ותחושות המלווים את המרבה בשתיית משקה חריף, בשעות שלאחר השתייה או בבוקר שלמחרת (בעיקר מיחושי ראש)

באנגלית: hangover
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] לוחֵש (מיוּשן); מדבר לאט, באטיות
2. [עח] שוצף, כועס: איך מעזה לחטט בחפצים האישיים שלי לָאֳטָה
3. [תנ] לָט, מכַסֶה, מסתיר (פניו): "והמלך לָאַט את פָּנָיו" (שמואל ב' יט, 5) (תנו דעתכם להבדל בין לוֹאֵט לבין לוֹהֵט ולבין לוֹעֵט)
אנגלית: whispering, concealing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] שחרור ללא עונש כגון בשל חנינה כּללית, בּיטוּל עונש: מֶלך בשר ודם יושב ודן, כשהוא נותן דימוס הכול מקלסין אותו (ירושלמי ברכות יד, ב)
2. [עח] שִחרור, חֵירות, חופש, בביטוי - יָצָא בּדימוס, יצא לגמלאות יצא לקִצבָּאות, פָּרַש מתפקיד (פרופסור, קצין וכד'): השופט יצא בדימוס וחזר להיות עורך דין
3. [תמ] נדבך של אבנים (רש"י על סנהדרין מ״ח א: ז׳)
אנגלית: Released Unpunished, retired, dismiss

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

חוֹם, דבר-מה בעל טמפרטורה גבוהה, אדם חם (ארמית): משל הדיוט אומר עבדא דמלכא מלכא, הִדבק לשחוָן וישחוּן לָךְ (מדרש רבה). כלומר, היצמד לחוֹם וייחם לך
ראו גם: שחוור
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. פָּטִינָה; שכבה ירקרקה הנוצרת על גבי ברונזה ונחושת עתיקות עֵקב הִתחמצנוּתן עם האוויר. לא נחשב לפגם, אלא כינוי להתיישנות המוסיפה לאסתטיקה של החֵפץ
2. (בּגאולוגיה) קליפּה נוקשה של תחמוצת מתכתית המצפּה מִשטְחי סלע שהיו חשׂוּפים לאטמוספֵרה
3. הצגה גרפית במפה של מכלול הפרטים שבנוף תוך התעלמות מהבדלי הגובה שלהם (לעומת תבליט)
4. מִתאר; קו הגבול של צורה, קו המקיף צורה של עצם, או מקום או נוף
5. קונטור; קו המחבר נקודות במפה שהן באותו גובה
6. במִבנה, שטח הקרקע המוקף בקירות הבניין
אנגלית: contour, land cover, patina, facade
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. איבַר המין של הזכר
2. טיפֵּש, גולֶם (עממי)
אנגלית: jerk

ראו לשונית אטימולוגיה

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications