מילים שכדאי לדעת

המדור יעלה בקרוב!

 

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
שכונות או פַּרוָורים נוספים בשוּלי העיר: הנותן את עירובו בעיבּוּרה של עיר, לא עשה ולא כלום (עירובין ה, ז); שעיבורה של עיר, דינו כעיר (רד"ק יהושע ה 13)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תמ] דֶרך קצרה, מַעבָר המקַצֵר את הדרך: לא ייכָּנֵס להַר הבית בּמַקלו וּבמִנעָלו... ולא יַעשֶנוּ קַפַּנדריא ( = להיכנס בפתח זה ולָצֵאת בפֶתַח שכּנֶגדו לשֵם קיצור הדרך) (ברכות ט, ה); דרך זו היא קפנדריה לביתי
2. פּיתוּל או איגוּף המַאריכים את הדֶרך (בהוראה זו לא- תקני)
דפדוף במילון
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
כ
ל
מ
נ
ס
ע
פ
צ
ק
ר
ש
ת
תוספת נופך:
ארץ התנ"ך
שדות סמנטיים
פתגמים
תחדישים
הלחם, תצליל ומצלול
חידודי לשון
היפוכי משמעות
מטבעות לשון
ניחוח קלאסי
מילה בחדשות
מילים יחידאיות
מילים שכדאי לדעת
דומה אבל שונה
קבוצות
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי