מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

בית

"
| (4)
|
האם התכוונת ל- בויתבייתבת
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] בניין למגוּרים, דירה, מעון, מקום המשַמֵש לִמגוּרי קֶבַע;
2. [תנ] מִשפּחה;
3. [תנ] עַם, שֵבט, שושֶלת, כגון: בית דוד;
4. [תנ] כינוי לבית המִקדש;
5. [יב] (במִבנה של שיר) יחידה של שיר בן שוּרות אחדות (בדרך כלל 2 עד 6);
6. [תנ] פּנים, בּבּיטוּי: מִבַּיִת;
7. [עח] רכיב של ביטויים המציינים מוסָדות, כֵּלים או אֵיבָרים וכד', כגון בּבּיטוּיים: בֵּית אָבות [עח] מוסד להשגחה ולטיפּוּל בזקֵנים; בֵּית אָב [עח] משפּחה, שֵבֶט;
8. [עח] (בהשאלה) חוּג או מִסגרת המשַמשים מקור ליצירה ולהַשרָאה;
9. [תמ] אסכּולה, תלמידים הממשיכים בדרך מורָם;
10. [תנ] מקום קיבּוּל;
11. [תמ] כּינוי לרֶחֶם האישה;
12. [תמ] מארבּעת המדורים בתפילין של רֹאש;
13. [עח] (בּספּורט) סוּג של חלוּקה לקבוּצות שמִתחָרות ביניהן בּמִסגֶרת תַחרוּיות בֵּין־לאוּמִיות, לקראת עלִייה לִשלַב מִשׂחקים גָבוהַּ יותר;
14. [עח] (בספורט) מגרש או התקן אחר, המשרת קבוצה מסוימת, כגון בביטוי מִגרש בֵיתי

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(במחשבים ובתקשורת) יחידת אחסון במחשב המכילה מספר קבוע של סיביות רצופות (ברוב המחשבים: שמונה סיביות), והיא מהווה במחשבים רבים פריט הנתונים הבסיסי שאליו ניתן לגשת באמצעות מען. באופן רגיל מתאפשר אחסון של תו אלפא־ספרתי אחד בתוך בית אחד.(גם: בָּייט)
byte
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כּינוּי למַדֵי העבודה הצבָאִיִים, הנלבשים רק בתוך הבסיס (כנֶגד: אָלֶ"ף) (עממי)
פירוש
שורש של הערכים בִּיוּת, בַּיִת, בּיתָן, מבוּיָת, מבַיית, מִתבַּיית

בית פרוש | בית פירוש | בית מילון | בית הגדרה מילונית | בית מילון עברי | בית מילון אנציקלופדי | בית אנציקלופדיה | בית תרגום
בית פירוש השם | בית פירוש המילה | בית משמעות המילה | בית ביטויים | בית דקדוק | בית לשון | בית ניבים | בית אטימולוגיה
בית מילים נרדפות | בית ניגודים | בית חריזה | בית חרוזים | בית צירופים | בית פתגמים | בית ניבים | בית תחביר
בית ביטויים | בית ציטוטים | בית ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications