מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

שבת

"
| (6)
|
האם התכוונת ל- שאבתשובתשיבת
פירוש
שורש של הערכים: הַשבָּתה, מוּשבָּת, מַשבּית, מִשבָּת, נִשבָּת, שבוּת, שביתה, שֶבֶת, שַבָּת, שַבּתַאי, שַבָּתון, שובֵת
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
שַׁבָּת

1.[תנ] שֵם היום השביעי בשבוע (מיום ראשון), יום המנוּחה השבוּעי של עַם ישׂראל: זָכור את יום הַשַבָּת לקַדשו (שמות כ 8) זה גם יום המנוחה המקובל במדינת ישראל. עובד הנדרש לעבוד בשבת זכאי לתוספת שכר של חמישים אחוזים מהשכר ביום עבודה רגיל. כמו כן הוא זכאי ליום מנוחה חליפי.
2. [תנ] שָבוּעַ (סִפרוּתי): וּספַרתֶם לָכֶם... שבע שַבָּתות תמימות תִהיֶינה (ויקרא כג 16-15)
3. [תנ] יום חג, יום קדוש ששובתים בו מכּל מלאכה: וּספַרתֶם לָכֶם מִמָחֳרַת השבת (ויקרא כג 15)
4. [תנ] כּינוּי לִשנת השמיטה שהיא השנה השביעית: וּבַשָנה השביעית שבת שַבָּתון יהיה לארץ שַבָּת לה' (ויקרא כה 4)
5. [תמ] המַסֶכת הראשונה בסדר מועד שעניינה הִלכות שַבָּת
6. [תנ] תקופה של שבע שנים בין שמיטה לשמיטה, כאמור בפסוק: "וְסָפַרְתָּ לְךָ שֶבַע שַבְּתֹת שָנִים" (ויקרא כה, 8)
אנגלית: Saturday
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ישיבה: לָכֶם שֶבֶת בָּהָר הַזֶה (דברים א 6) (תנו דעתכם להבדל בין שֶׁבֶת לבין שֶבֶט)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תנ] פּיצוּי שהמַזיק משַלֵם לניזוק על התקוּפה שאיננוּ יכול לעבוד בגלל הנֵזק שנִגרם לגוּפו: החובל בחברו חייב עליו... בנזק, בצער, ברִפוי, בשֶבת ובבושת (בבא קמא ח א)
2. [תנ] הפסקה, חדילה: כָּבוד לָאיש שֶבֶת מֵריב (משלי כ 3)
3. [עח] בַּטָלה, עצלוּת
4. [תנ] מסיבּה: שֶבֶת אחים גם יחד (תהילים קלג 1)
5. הימָנעות, כאמור בפסוק: "כָּבוֹד לָאִיש שֶבֶת מֵרִיב" (משלי כ, 3)
6. ישִיבָה, כאמור בפסוק: "רב לכם שֶׁבֶת בהָר הזֶה" (דברים א, 6)
7. בּטלה מאונֶס, כאמור בפסוק: "רק שִבְתּוֹ יִתֵּן וְרַפֹּא יְרַפֵּא" (שמות כא, 19) (תנו דעתכם להבדל בין שֶׁבֶת לבין שֶבֶט)
אנגלית: idleness, inactivity
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
צֶמח חד-שנתי ממשפּחת הסוכְכיים בעל פרחים צהובים. קרוי שמיר ומשמש תַבלין Anthenum Graveolens (תנו דעתכם להבדל בין שֶׁבֶת לבין שֵבֶט)

שבת פרוש | שבת פירוש | שבת מילון | שבת הגדרה מילונית | שבת מילון עברי | שבת מילון אנציקלופדי | שבת אנציקלופדיה | שבת תרגום
שבת פירוש השם | שבת פירוש המילה | שבת משמעות המילה | שבת ביטויים | שבת דקדוק | שבת לשון | שבת ניבים | שבת אטימולוגיה
שבת מילים נרדפות | שבת ניגודים | שבת חריזה | שבת חרוזים | שבת צירופים | שבת פתגמים | שבת ניבים | שבת תחביר
שבת ביטויים | שבת ציטוטים | שבת ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications