מילון אבניאון - מילון עברי עברי
מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "נבלה"
| (5)
|
האם התכוונת ל- נובלהניבלה

נבלה פירוש

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] פֶּגר, גוּף מת - בעיקר של בעלי חיים: נבֵלה וטרֵפה לא יאכל (ויקרא כב, 8); אתם דומים לכלב שהיה להוט אחר הנבֵלה (מדרש רבה בראשית פא); העירייה פינתה את נבֵלת בעל החיים
2. [תנ] גוויית אדם שהוּמת או נהרג: לא תלין נבלתו על העץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא (דברים כא, 23)
3. [תמ] בּהֵמה שנשחטה לא כַּדין ואסורה לאכילה: כל שנפסלה בשחיטתה נבֵלה (חולין ב, ד); חדד סכינך ושחוט יפה, שלא תאכילני נבלה (רש"י בראשית כז, 3); חל איסור חמור על מכירת בשר נבלות לאכילה
4. [עח] כינוי גנאי לבהמה עצֵלה או תשוּשה: הוא קרא לסוסתו - זוזי נבֵלה!
5. [עח] כינוי גנאי לאדם עצלן ונרפֶּה (עממי): איזה נבֵלה אתה! למה אינך עוזר יחד עם כולם?
אנגלית: corpse, carcass
פירוש
דקדוק
נרדפות וניגודים
חריזה
בָּלֶה, נשחת מרוב ימים: שכל מה שנִבלֶה ביום ראשון עתידין להיבָּלות (מדרש רבה אסתר א); הבגד נִבלֶה מרוב שימוש
אנגלית: worn out
פירוש
דקדוק
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] מעשׂה נָבל, תועֵבה, נַוולוּת: וייחר להם מאוד כי נבָלה עשה בישראל (בראשית לד, 7); בעיר מלכותו נעשו נבָלות הרבה (ספרות ימי הביניים). נעשתה לו נבָלה כאשר העלילו עליו עלילת שווא
2. [יב] קמצנוּת, רכילוּת, ניבול פה: תראה נבָלה ותנוס (רבי שמואל הנגיד); נִבלָתו עוררה כעס רב; הכל יודעין למה כלה נכנסה לחופה. אלא כל המנבל את פיו ומוציא דברי נבלה מפיו (שבת ב, 6)
אנגלית: abomination, villainy, obscenity, gossip
פירוש
דקדוק
נרדפות וניגודים

1. [תנ] אישה המפֵרה נורמות חברתיות, דתיות: "כּדַבֵּר אַחַת הנְבָלות תדַבֵּרִי" (איוב ב, 10)
2. [עח] אישה רעה, מִרשַעַת: הנבָלה שלחה חִצי רעל בחברתה (גם: נבלית)
אנגלית: promiscuous; shrew

נבלה פרוש | נבלה פירוש | נבלה מילון | נבלה הגדרה מילונית | נבלה מילון עברי | נבלה מילון אנציקלופדי | נבלה אנציקלופדיה | נבלה תרגום
נבלה פירוש השם | נבלה פירוש המילה | נבלה משמעות המילה | נבלה ביטויים | נבלה דקדוק | נבלה לשון | נבלה ניבים | נבלה אטימולוגיה
נבלה מילים נרדפות | נבלה ניגודים | נבלה חריזה | נבלה חרוזים | נבלה צירופים | נבלה פתגמים | נבלה ניבים | נבלה תחביר
נבלה ביטויים | נבלה ציטוטים | נבלה ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications