מילון אבניאון - מילון עברי עברי
מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
קיצורים וסימנים | מילון אבניאון
הרובד ההיסטורי של המילה מצוין כך:
[תנ] = תקופת התנ"ך
[תמ] = תלמוד ומדרשים
[יב] = ימי הביניים
[עח] = עברית חדשה
[מש] = מילה שאולה

קיצורים וסימנים

או"ש = אות שימוש
ז = זכר
זו"נ = זכר ונקבה
ז"י = זכר יחיד
ז"ר = זכר רבים
י = יחיד
מ"ג = מילת גוף
מ"י = מילת יחס
נ = נקבה
נ"י = נקבה יחידה
נ"ר = נקבות רבות
ש"ע = שם עצם

ע = ערך
פ = פועל
ר = ריבוי
ת = תואר

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications