מילון המקרא מבוסס על המילון האנציקלופדי של המקרא שהוא מילון המביא פירושים מדעיים ומסורתיים לתנ"ך והוא מיועד ללומדי תנ"ך, למעיינים בו, למבקשים להרחיב את ידיעותיהם בספר הספרים ולאלה ששומעים או רואים פסוק מקראי שלא במסגרת צמוד לתנ"ך. גם הלומדים תנ"ך עם פירוש צמוד כלשהו נזקקים למילון מאחר שהמפרשים, בהסבירם עניין מסוים, אינם מתעכבים לעתים על פירוש מילה סתומה ובלתי מובנת, או שמביאים פירוש אחד בלבד ומתעלמים משאר הפירושים.

במילון כלולות כל המילים המוזכרים בתנ"ך, ללא יוצא מן הכלל, על פי נוסח המסורה.

המילון מציע הסברים למילים ולניבים על פי מקורם, אך אינו מסתפק בפירוש המילה על פי פשוטה, המעיין ימצא בו גם הרחבות, הסברים, הערות והארות המקנים למילון מעמד מיוחד במסגרת ספרי עזר לתנ"ך. כלומר, אף שהמילון מסביר כל מילה ומילה הוא נותן לגבי מילות מפתח העוסקות בנושא יסוד, הרחבות ותוספות אנציקלופדיות המאפשרות ללמוד מהן על התקופה, הרקע התרבותי וכדומה.

במילון מובא כל אתר וכל מקום ישוב המוזכרים במקרא בצירוף הפסוק בו הם מופיעים. ברוב המקרים מובא גם זיהוי המקום כיום, על פי המחקרים השונים.

במקרא מאות שמות של אישים, מהם מפורסמים יותר ומהם מפורסמים פחות. כל השמות האלה מופיעים במילון תוך זיהויים וברוב המקרים, אם הדבר ידוע, גם הציון המאה בה פעלו.


קשר ביו מילונים

ניתן לעבור ממילון למילון על ידי לחיצה על שם המילון בלי ששם הערך משתנה. בצורה זו אפשר לקבל, למשל, את השמות הנרדפים והניגודים של הערך, את הפירוש במילון אחר, כגון מילון המקרא וביוצ"ב.

קיצורים וסימנים

או"ש = אות שימוש, ז = זכר, זו"נ = זכר ונקבה, ז"י = זכר יחיד, ז"ר = זכר רבים, י = יחיד, מ"ג = מילת גוף, מ"י, מילת יחס, נ = נקבה, נ"י = נקבה יחידה, נ"ר = נקבות רבות, ע = ערך, פ = פועל, ר = ריבוי, ת = תואר.

דפדוף במילון
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי